TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 11

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Ocak 2014
11
Teknoloji Transfer Ofisleri’nin görevi
Üniversite ve sanayi arasında koordinasyon ve iletişimi
sağlayacak Teknoloji Transfer Ofisleri, akademik çalışmala-
rın ürün ve hizmetlere dönüşmesinde ve patentlenmesinde
önemli rol oynayacak. Bu ofisler ayrıca üniversitelerin, ulusal
ve uluslararası kamu desteklerinden etkin bir şekilde yarar-
lanabilmesi için proje ofisi gibi çalışacak. Proje başvuruları-
nın hazırlanması, proje ortaklıkları kurulması ve izlenmesi
konularında da faaliyet gösterecek. Yine üniversite-sanayi
işbirlikleri, öğrenci ve akademisyenlerin girişimci fikirlerinin
yeşermesi, akademik alanda edindikleri bilginin sanayide
uygulamalarını görebilmeleri açısından da TTO’lar kritik rol-
ler üstlenecek.
TÜBİTAK geçen yıl ilk kez Boğaziçi, Ege, Gazi, Hacettepe,
Koç, Ortadoğu Teknik, Özyeğin, Sabancı, Selçuk ve Yıldız
Teknik Üniversitesi’nin desteklenmesine karar vermişti.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...48
Powered by FlippingBook