TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 16

16
Destek verilen proje sayısı yüzde 47 arttı
Başvuru sayısı kadar desteklenmeye karar verilen proje
sayısında da ciddi artış olduğunu ifade eden TÜBİTAK Baş-
kan Yardımcısı Demir, 2013’de desteklenen proje sayısında
yüzde 47’lik bir artış olduğunu belirtti. Geçen sene 1.131
projenin desteklendiğini ifade eden Demir, bu yıl sayı-
nın 1.665’e yükseldiğini açıkladı. Demir, 10 yıl
önce projelerde 7,45 Milyon TL harcama
gerçekleşirken, 2013 yılında bu raka-
mın 46 kat artarak, 347 Milyon TL’ye
ulaştığını vurguladı.
2014 hedefi 9 bin proje
başvurusu
ARDEB olarak, geliştirilen yeni
destek mekanizmaları ile birlik-
te kaliteli, adil ve şeffaf bir hizmet
süreci gerçekleştirmek amacı ile ça-
lıştıklarını ifade eden Demir, ülkemizin
Ar-Ge destekleri açısından altın bir dönem-
den geçtiğini, bu sene 9 binin üzerinde proje
başvurusu beklediklerini belirtti. Demir, tüm araştırmacı-
larımızı bu desteklerden faydalanmaya davet ederek, 2014
senesinin araştırıcılar açısından başarılı bir yıl olarak gerçek-
leşmesi temennisinde bulundu.
30 bin akademisyene TÜBİTAK destekleri anlatıldı
2012 yılından itibaren üniversitelerde tanıtım ve bilgilen-
dirme toplantıları düzenleyen ARDEB, 126 farklı üniversi-
tede gerçekleştirdiği 195 toplantıda 30 bin akademisyene
TÜBİTAK’ın destek programlarını anlattı. Üniversitelerin yanı
sıra araştırma enstitüsü, eğitim hastaneleri ve kalkınma
ajanslarında da benzer etkinlikler düzenlendi.
Yeni destek programlarının da eklendi-
ği 56 bin ARDEB tanıtım kitapçığı 141
üniversite rektörlüğüne gönderildi.
Ayrıca, 3001 ve 1005 programları-
nın tanıtıldığı 7 bin poster de aynı
üniversitelere iletildi.
Kamu kurumlarına Ar-Ge
desteği
Ulusal açıdan büyük bütçeli pro-
jelerin desteklenmesi amacıyla, yerli
elektrikli araç, milli haberleşme uydusu
ve biyobenzer ilaçların yerli olarak gelişti-
rilmesi ve üretimi konularında çağrılara çıkıldı ve
bu çağrılara çok sayıda proje başvurusu yapıldı. Benzer şe-
kilde, savunma projelerine de ağırlık veren ARDEB, F-16’lar-
da kullanılan elektronik harp sistemlerinin milli olarak tasar-
lanması ve geliştirilmesi konusunda da çağrıya çıktı.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...48
Powered by FlippingBook