TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 6

6
“Bilim ve sanat takdir edildiği yerde yeşerir”
Cumhurbaşkanı Gül, törende yaptığı konuşmada, TÜBİ-
TAK ödül törenlerini son 7 yıldır Çankaya Köşkü’nde yap-
maktan duyduğu gururu dile getirerek, “Çünkü şuna ina-
nıyorum: Marifet iltifata tabidir. Hatta hekimliğin önemli
isimlerinden İbn-i Sina, ‘Bilim ve sanat takdir edilmediği
yerden göç eder’ diyor. Eğer bilim ve sanat takdir ve teş-
vik edilirse, orada yeşerir ve çok büyük başarılar, maharet-
ler ortaya çıkar” dedi.
Bugün Türkiye’nin bilim ve teknoloji, araştırma alanla-
rına olağanüstü önem verdiğini görmekten büyük mem-
nuniyet duyduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Gül, uzun
yıllardan sonra böyle bir döneme girildiğini kaydetti.
Türkiye’nin bilim adamlarına verdiği önem
ABD’de dünyanın her tarafından değerli bilim adamla-
rının bulunduğuna işaret eden Gül, “Takdir ettikleri, teş-
vik ettikleri ve sahip çıktıkları için vardır. Türkiye bunun
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...48
Powered by FlippingBook