TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 18

18
TEYDEB’den 2013 Yılında
380 Milyon TL’lik Hibe Desteği
T
EYDEB, 2013 yılında yaptığı yeniliklerle özel sektör des-
teklerinin yanında, ulusal yenilik ve girişimcilik ekosiste-
minin gelişmesini ve sürdürülebilirliğini destekleyen yeni
programları bünyesine kattı. TEYDEB bu yenilikçi ve girişim-
ci ekosistemin, ulusal ve uluslararası patent kazanımına dö-
nüşmesini destekleyen süreçlerin yönetimini de yürütüyor.
Mevcut destek programlarına ek olarak “1601 Yenilik ve
Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Des-
tek Programı” 2013 yılında yürürlüğe girdi. 1601 Programıy-
la, Ar-Ge ve yenilik alanlarında sağlanan kamu desteklerinin
Özel sektörün Ar-Ge ve yenilikçi faaliyetlerini hibe olarak destekleyen TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Prog-
ramları Başkanlığı’na (TEYDEB) 2013 yılında 3 bin 200 proje başvurusu yapıldı. Bu yıl Ar-Ge projelerine verilen
hibe desteği de 380 Milyon TL olarak gerçekleşti.
daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak mekanizma-
ların desteklenmesi ayrıca ulusal yenilik ve girişimcilik eko-
sisteminin geliştirilmesi hedefleniyor. Program kapsamında
ilk olarak, 1 Ağustos 2013 tarihinde “Üniversitelerde Girişim-
cilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi” konu-
sunda çağrıya çıkıldı. 48 başvurunun yapıldığı programda 14
üniversitenin desteklenmesine karar verildi. 6 Aralık 2013’de
ise “Özel Sektör Firmalarının Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesini
Artırmaya Yönelik Mentörlük Mekanizması Geliştirilmesi ve
Uygulanması” konulu ikinci çağrıya çıkıldı. İki aşamalı olan
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...48
Powered by FlippingBook