TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 34

34
Bülten
2018
TEMMUZ
B u r u n d i B ü y ü k e l ç i s i T Ü B İ T A K ’ ı Z i y a r e t E t t i
TÜBİTAK ve Burundi Eğitim, Yüksek Öğrenim ve Bilimsel
Araştırma Bakanlığı arasında 7 Mart 2017 tarihinde imzalanan
protokol kapsamında, işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, Bu-
rundi Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Joel Nkurabagaya kuru-
mumuzu ziyaret etti.
Bu görüşmeye TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Mü-
dürü Alpaslan Mete Karaca katıldı. Ziyaret sırasında Büyükelçi
Nkurabagaya’ya TÜBİTAK’ın faaliyetleri ve sorumlulukları akta-
rılarak, Burundi ile iş birliği protokolü çerçevesinde yapılabile-
Akdeniz Bölgesi’ndeki su
kaynakları ile gıda sistemleri
alanlarında yürütülecek araş-
tırma ve inovasyon projelerini
desteklemek amacıyla, 2018
yılında faaliyete geçen ve en az
10 yıl sürmesi planlanan PRIMA
Programı’nın (Partnership for
Research and Innovation in
the Mediterranean Area) Genel
Kurul Toplantısı, Barselona’da
düzenlendi. Toplantıya Kuru-
mumuzu temsilen, Bilimsel
Programlar Başuzmanı Dr. Zeynep Arzıman ile Bilimsel Prog-
ramlar UzmanYardımcısı Nur Eda Demir katıldı.
Genel Kurul Toplantısında, PRIMA’nın 2019 yılı taslak çağrı
planı konusunda katılımcıların görüşleri alınırken, ertesi gün
düzenlenen Fonlayıcı Kuruluşlar Toplantısında ise 2018 yılında
cek faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Burundi Büyükelçisi Nkura-
bagaya’ya Birleşmiş Milletler önderliğinde Gebze’de kurulan
Teknoloji Bankası tanıtılırken, tesis edilen ikili iş birliğine ivme
kazandırmak amacıyla Ankara’da bir Ortak Komite Toplantısı
düzenlenmesindenmemnuniyet duyulacağı belirtildi.
Yapılan görüşmeler neticesinde, TÜBİTAK-MEHESR ikili iş bir-
liği çağrısının 2018 yılı içinde açılması planlanırken, Türkiye’den
ve Burundi’den araştırmacıların araştırma ve inovasyon proje-
lerinin desteklenmesi amaçlanıyor.
açılan Bölüm 2 çağrısının 1.aşama sonuçları değerlendirildi. 2.
aşama başvuruda bulunmaya hak kazanan proje önerileri ka-
rarlaştırıldı.
PRIMA 2018 Çağrısının 1. Aşama Sonuçları
Bölüm 1 ve Bölüm 2 olmak üzere iki gruba ayrılan PRIMA
kapsamındaki çağrılardan; AB fonu ile desteklenen Bölüm 1
çağrıları 6 Şubat–17 Nisan 2018; AB katkısı olmaksızın ulusal
fonlayıcı kuruluşların fonları ile desteklenen Bölüm 2 çağrıları
ise 6 Şubat–27 Mart 2018 tarihleri arasında başvurular aldı.
Bölüm 2 kapsamında 362 proje önerisi değerlendirildi, bun-
lardan 103 tanesi 2. aşama başvuru yapmaya hak kazandı. İkin-
ci aşama başvuruda bulunmaya hak kazanan 103 proje öneri-
sinin 41 tanesinde Türkiye’den ortaklar da yer alıyor.
İlk aşamada başarılı olan proje sahipleri Bölüm 1 için 15
Ağustos - 15 Eylül; Bölüm 2 için 4 Ağustos - 4 Eylül tarihleri ara-
sında başvuru yapabilecekler. Başvurular birinci aşamada oldu-
ğu gibi, PRIMA’ya ve TÜBİTAK’a eş zamanlı olarak yapılacak.
Burundi Büyükelçisi TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
PRIMA Fonlayıcı Kuruluşlar Toplantısı Barselona’da Gerçekleştirildi
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook