TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 25

25
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜRKİYE Yerli Biyometrik Pasaport Uygulamasını Tamamladı
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE tarafından, uluslararası stan-
dartlara göre yerli imkânlarla geliştirilmiş olan AKİS Gez-
gin v1.0i sayesinde artık T.C. pasaportlarında milli işletim
sistemini kullanılabilecek. Elektronik pasaport ve elektro-
nik ehliyet uygulaması olan AKİS Gezgin v1.0i EAL5+ (ALC_
DVS.2, AVA_VAN.5) güvence seviyesinde Ortak Kriter (CC-
Common Criteria) güvenlik sertifikası aldı. Kaynak kodu
incelemesi ve açıklık analizi gibi tüm testlerden başarıyla
geçen AKİS Gezgin v1.0i, daha önce EAL4+ güvence sevi-
yesinde CC sertifikasına sahip AKİS 1.4 sürümünün yerini
aldı.
Elektronik pasaport ve elektronik sürücü belgesi stan-
dartlarına (ICAO 9303, ISO/IEC 18013) uyumlu olarak ge-
liştirilen AKİS Gezgin v1.0i seyahat belgesi veya sürücü
belgesi olarak kişiselleştirilebilmektedir. Sahip olduğu yeni
güvenlik özellikleri sayesinde (EAC: Extended Access Con-
trol; SAC: Supplementary Access Control), belge sahibine
ait bilgiler temassız çip üzerinde güvenle saklanmaktadır.
Vizesiz geçiş sürecinde Avrupa Birliği tarafından istenen
EAC özellikli (biyometrik veri kaydedilebilen) pasaportla-
rın işletim sistemi yurt dışından temin ediliyordu.
AKİS Gezgin v1.0i’nin teknik özellikleri yandaki gibidir:
• ISO/IEC 14443-3,4 Type A
• 848 kbps iletişim hızı
• Infineon SLE78CLFX3000P ve SLE78CLFX4000P yonga-
ları üzerinde çalışma
• Infineon SLE78CLFX3000P için 88KB kullanılabilir bel-
lek alanı, Infineon SLE78CLFX4000P için 192KB kullanıla-
bilir bellek alanı
• ISO/IEC 9303 LDS
• Basic Access Control (BAC)
• Basic Access Protection (BAP)
• Supplemental Access Control (SAC)
• Active Authentication (AA)
• Extended Access Control (EAC)
• Extended Access Protection (EAP)
• Güvenli haberleşme (3DES ve AES)
• Sayısal imza (RSA ve ECC)
• BAC ve AA için CC EAL4+ ALC_DVS.2 güvenlik sertifikası
• EAC ve SAC için CC EAL5+ ALC_DVS.2, AVA_VAN.5 gü-
venlik sertifikası
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook