TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 36

36
Bülten
2018
TEMMUZ
T Ü B İ T A K B İ L G E M v e Y İ T A L A . Ş . G ü ç B i r l i ğ i Y a p t ı
Yarı iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro
ve nano boyutlu aygıtlarla ilgili faaliyet göstermek amacıyla,
yüzde 51’i ASELSAN’a, yüzde 29’u TÜBİTAK’a ve yüzde 20’si Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı’na ait olmak üzere kurulan “YİTAL
Mikroelektronik Sanayi ve Ticaret AŞ” ile TÜBİTAK BİLGEM ara-
sında iş birliği sözleşmesi imzalandı.
İmza törenine TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali
Mantar, YİTAL A.Ş. Genel Müdürü Dr. Atakan Peker, BİLGEM İş
Geliştirme Başkan Yardımcısı Orhan Muratoğlu ile BİLGEM’in
üst düzey yöneticileri katıldı.
Çalışmalar Teknolojik Kabiliyetlerin Gelişmesine Öncülük
Edecek
Yapılacak ortak çalışmalarlaTürkiye’de bir yarı iletken vemik-
roelektronik sektörünün oluşmasına katkı sağlanacağı, tekno-
lojik kabiliyetlerin geliştirilmesine öncülük edileceği bildirildi.
YİTAL A.Ş.’nin ilk etaptaki hedefleri arasında Türkiye’de tasarımı
yapılan kritik öneme sahip mikroişlemcilerin yurtdışına çıkma-
sına gerek olmadanTürkiye içinde üretim, paketleme ve testini
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü tarafından başarıyla ta-
mamlanan “TRİJEN - Biyokütle ve Kömür Karışımlarından
Sıvı Yakıt Üretimi Projesi” bu yıl 7. kez verilen ICCI Enerji
Ödülleri Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ödül töreninde,
Yenilenebilir Enerji Santralleri, Termik Santraller ve Ana
Ekipman Tedarikçisi olmak üzere diğer 3 kategoride de
ödüller sahiplerini buldu. TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü
aynı zamanda ICCI 2018- 24. Uluslararası Enerji ve Çevre
Fuarı ve Konferansı’na stand ile katılarak, devam etmekte
olan Ar-Ge çalışmalarını ve projelerini tanıttı. Enstitü stan-
dının büyük ilgi gördüğü fuarda sektörel gelişmeler takip
edilirken, yeni işbirliklerine yönelik görüşmeler gerçekleş-
tirildi. Enerji Enstitüsü ICCI’ya 11 yıldır katılıyor.
sağlamak olduğuna dikkat çekildi. Yarıiletken ve mikroelektro-
nik sektörünün milli bir ekosistem dahilinde düşünüldüğü ve
ihtiyaç sahipleri de dahil bütün paydaşlar ile ortak hedefe doğ-
ru beraber çalışılmasının arzulandığı vurgulandı.
17milyon 462 bin 500 lira sermaye ile kuruluşu tescil edilmiş
olan YİTAL A.Ş.’nin, ticari bir şirket olarak “güvenilir yarı-iletken
üretim evi”statüsünde yoluna devam etmesi hedefleniyor.
TÜBİTAK BİLGEM, YİTAL A.Ş. ile Birlikte Yarı İletken Üze-
rindeki Çalışmalarını Genişletecek
Türkiye’nin yarı iletken teknolojilerinde sahada kullanılmak
üzere tüm devre üretimi yapılan tek merkezi TÜBİTAK BİL-
GEM’in bünyesinde bulunuyor. 800 metrekarelik konumuyla
tüm devre üretimi için gerekli olan tüm tasarımların mevcut
olduğu laboratuvarda maske üretme, pul işleme, pul üzerin-
de test, kılıflama, devre testi ve yaşlandırma süreçlerinin tümü
gerçekleştirilebiliyor.
İmzalanan anlaşma ile yarı iletken çalışmaları genişletilerek
sürdürülecek.
TÜBİTAK BİLGEM ve YİTAL A.Ş. Güç Birliği Yaptı
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü’ne ICCI Enerji Ödülü
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook