TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 32

32
Bülten
2018
TEMMUZ
T Ü B İ T A K B U T A L ’ d a “ B ü y ü t e r e k B a k A t ö l y e P r o g r a m ı ”
TÜBİTAK BUTAL tarafından, Bursa Nilüfer Halil İnalcık Bilimve
Sanat Merkezinde ve Bursa Osmangazi BTSO Kamil Tolon Bilim
ve Sanat Merkezinde, 11-14 yaş grubu öğrencilerine yönelik,
uygulamalı ”Büyüterek Bak Atölye Programı”gerçekleştirildi.
Bilim ve Toplum Faaliyetleri kapsamında; mikroskopinin
gizemli dünyasının kapılarını aralamak, bilimsel merakı te-
tiklemek amacıyla düzenlenen Atölye Programında genel
mikroskopi bilgileri verildi. Optik mikroskop-elektron mikros-
kobu farklarının sunulması; Elektron mikroskobunun çalışma
prensibinin tanıtımı; Mikroskopi ön işlemlerinin tanıtılması;
Numunelerin hazırlanmas, Elektron mikroskobu ile örneklerin
(tuz, şeker, tekstil lifleri, küf) incelenmesi konularında bilgilerin
verildiği Atölye Programında, katılımcı öğrenciler BUTAL Labo-
ratuvarlarını gezerek, laboratuvar ortamını da yakından tanıma
fırsatı buldular.
TÜBİTAK BUTAL’da “Büyüterek Bak Atölye Programı”
TÜBİTAK UME, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampü-
sü’nde gerçekleştirilen 4. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve
Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’ne (ULAG) katıldı.
KimyaMühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzen-
lenen ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardının tümmaddelerinin
ve sorunlu alanlarının ele alındığı ve geleneksel hâle gelen
organizasyon Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi
2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre ve Kültür Merkezinde dü-
zenlendi.
Sempozyumun ilk iki gününde TS EN ISO/IEC 17025 ile ilgi-
li, son gününde ise laboratuvar güvenliği ile ilgili konular ele
alındı. Bunun dışında, mikrobiyolojik analizler ile mekanik ve
fiziksel test alanlarında ölçüm belirsizliği uygulamaları da iki
ayrı salonda paralel oturumlar şeklinde uygulamalı olarak ger-
çekleştirildi.
TÜBİTAK UME uzmanlarının çeşitli konularda yaptıkları
sunumlarla destek verdiği organizasyonda ayrıca açılan bir
standla özellikle referans malzeme üreticisi olarak ISO Guide
34 standardına göre akreditasyon belgesi almaya hak kaza-
nan ülkemizdeki ilk kuruluş ve dünyada az sayıdaki enstitüden
biri sıfatını taşıyan TÜBİTAK UME’nin ürettiği sertifikalı referans
malzemeler tanıtıldı.
TÜBİTAK UME 4. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve
Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’ne Katıldı
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook