TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 22

22
Bülten
AGUSTOS
2016
P A R D U S ’ u n K u l l a n ı m ı Y a y g ı n l a ş ı y o r
2003 yılında milli işletim sistemi geliştirme çalışmaları so-
nucunda ortaya çıkan, Linux temelli, açık kaynak kodlu bir
işletim sistemi olan PARDUS, 2016 yılı itibariyle 20’den fazla
kamu kurum ve kuruluşunda kullanılıyor. Kullanımının yay-
gınlaştırılması için çalışmaların devam ettirildiği PARDUS,
internet üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor ve kulla-
nılabiliyor. KDE, GNOME, XFCE gibi çeşitli masaüstü dağı-
tımları bulunan PARDUS’un, kamu kurum ve kuruluşları ile
KOBİ’lerde kolay yaygınlaştırılabilmesi için açık kaynak kod-
lu geliştirilen alt projeler ile yaygınlaştırması hız kazandı.
Bu projeler arasında Lider Ahenk Merkezi Yönetim Sistemi,
EnGerek Kimlik Yönetim Sistemi, Ahtapot Bütünleşik Siber
Güvenlik Sistemi, Etkileşimli Tahta Arayüz (ETA) bulunuyor.
PARDUS Yol Haritası kapsamında, PARDUS mobil ve sunu-
cu sürümlerinin geliştirilmesi; PARDUS göç ve iş ortağı aday-
lık çağrısı yayınlanması; Ekosistem Oluşturma ve Ağ Kurma;
Kamu yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilecek.
2013 ve 2014 yılında gerçekleştirilen PARDUS Yaz Kampı
uygulamasının, 2017 yılında da devam ettirilmesi planlanıyor.
Mart 2013’te başlatılan, 2016 yılında da sürdürülen PAR-
DUS ve Libre Ofis konularında devam eden çağrı hizmeti-
nin, içeriği ve alanları genişletilerek 2017 yılında da devam
ettirilmesi planlanıyor.
Etkileşimli Tahtalarda PARDUS Kullanımı
FATİH Projesi kapsamında sınıflarda kullanılan Etkileşimli
Tahta için 2014 sonunda başlatılan özgün Etkileşimli Tahta
Ara Yüz Projesi (ETAP) sonuçlanarak Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) yöneticilerine sunuldu. Beğeni gören projenin, mev-
cut tüm etkileşimli tahtalar üzerinde kullanılmasına karar
verildi. İlerleyen zamanda yaklaşık 590 bin sayısına ulaşacak
etkileşimli tahtaların tek merkezli olarak yönetimi amacıy-
la uzaktan yönetim (uygulama kurulum, sürüm değiştirme,
güncelleme vb.); Günce (Log) takibi (arıza, saldırı, kimlik
doğrulama, kullanım miktarı vb.) yazılımları tamamlanarak
kullanıma hazır hale getirildi.
Milli İşletim Sistemi
’un
Kullanımı Yaygınlaşıyor
Eğitim
2013 yılı sonunda başlatılan, her yıl artarak devam eden
eğitim faaliyetleri kapsamında, 2016 yılı itibariyle 40’ın üze-
rinde kamu kurumuna (
-
egitimleri) dokuz günlük Pardus ve Linux eğitimi verildi.
Yayın
Pardus İşletim Sistemi ve Libre Ofis setinde yer alan uy-
gulamalara ilişkin daha önce yapılmış aşağıdaki kitaplar
Kurumsal 5 ve Libre Ofisin yeni sürümü bütünlüğünde gün-
cellenip, dizgileri yapılarak
üzerinden
sunuldu:
Pardus KDE/Gnome
Libre OfisWrite (Kelime işlemci)
Libre Ofis Calc (Elektronik tablolama)
Libre Ofis Impress (Sunum)
Libre Ofis Base (Veri tabanı)
Pardus temel seviye kullanım belgeleri
Pardus ileri seviye eğitim belgeleri
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook