TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 23

23
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkçeleştirme ve Uyarlama
Açık kaynak topluluğu işbirliğiyle, 2016 yılı itibari ile 900
bin kelimelik Türkçeleştirme gerçekleştirilerek toplamda 1
milyon 600 bin kelimeye ulaşıldı. Türkçeleştirme kapsamın-
da sadece PARDUS özelinde çalışma yapılmayıp, diğer dağı-
tımlara da (Ubuntu, Mint vb.) katkı sağlanıyor.
YÜRÜTÜLEN YAZILIM PROJELERİ
Merkezi Yönetim Sistemi (Lider/Ahenk):
Yüksek başarımla sürdürülen Lider/Ahenk Projesi, kamu
kurumlarının göç projesine sıcak bakmalarındaki en büyük
katalizör oldu. Gerek FATİH Projesi, gerekse de diğer kurum-
larımızın temel yönetsel ihtiyaçlarını karşılayacak olgunluğa
geldi. Proje FATİH Projesinde güncellenecek 200 bin etkile-
şimli tahta ile ULAKBİM, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Ada-
let Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi kurumlarımızda
kullanılır durumda.
Merkezi Kimlik Yönetimi (EnGerek)
Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi’nin (DETSİS) Entegre
edilmesi ile kamu kurumlarından büyük ilgi gören Proje’nin,
2016 yılı içerisinde TÜBİTAK, Tarım Bakanlığı ile Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığında öncelikle pilot olmak üzere yaygınlaştı-
rılması planlanıyor.
Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi (Ahtapot)
PARDUS işletim sistemi üzerinde açık kaynak kodlu siber
güvenlik bileşenlerinin entegre edildiği, bir merkezden yö-
netilebilecek, derinlemesine siber güvenlik çözümü oluş-
turmayı hedefleyen bir proje olan Ahtapot Projesinin en
önemli çıktılarından biri de hiç şüphesiz Türkçe doküman-
tasyonunun bulunmasıdır. Hazırlanacak kurulum, yönetim
ve yapılandırma şablonları ile sistemi kullanmak isteyen
herkesin tüm bileşenleri rahatça kullanabilmesi ve yönete-
bilmesi planlanıyor. Böylece, ülke siber güvenliği için çok
önemli bir eksik de giderilmiş olacak.
PARDUS GÖÇ ÇALIŞMALARI
PARDUS’a Göç Yapan (Kullanan) Kurum Ve Kuruluşlar
Milli Savunma Bakanlığı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Aydın, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi
Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Re-
habilitasyon Merkezi
Bursa Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
Urfa Eyyübiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Pilot Çalışması veya Yaygınlaştırma Devam Etmekte Olan
Kurumlar
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, belirlenen merkez ve
taşra birimlerinde Pilot Pardus göçü yapıldı. 31.12.2016 tari-
hi itibariyle tüm bakanlıkta Pardus’a göç edilmesi planlana-
rak yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı, Etkileşimli Tahtalar için pilot sonrası
(ETA Projesi) ARGE çalışmaları devam etmektedir.
Adalet Bakanlığı, Pardus uyumlandırma çalışmaları de-
vam etmektedir.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı pilot ve ARGE çalışmaları
devam etmektedir.
Aydın Didim Devlet Hastanesi yaygınlaştırma çalışmaları
devam etmektedir.
Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği yaygın-
laştırma çalışmaları devam etmektedir.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook