TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 24

24
Bülten
AGUSTOS
2016
G ö k y ü z ü n d e G ö z l e m Ş e n l i ğ i
di. Yeni belirlenen kurallar doğrultusunda da katılanlardan
yaklaşık yüzde 90’ının şenlikle ilk kez tanışması sağlandı.
Öncelikle katılımcıların profesyonel ve amatör astronom-
larla buluşmasının hedeflendiği şenlik süresince astronomi
konulu seminerler, gökyüzünü ve gökcisimlerini tanımaya
yönelik teleskoplarla gözlemler, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi
ziyareti, atölye çalışmaları, firma sergileri ve çeşitli yarışma-
lar yapıldı.
31 ilden 270 katılımcının olduğu Şenlikte, 10 konuşmacı
astronomi seminerleri verdi. 11 uzman akşamdan sabaha
kadar çok sayıda 20 cm ve 30 cm açıklıklı teleskop ile katı-
lanlara gökyüzü gözlemi yaptırdı. Altı atölyede de minik ve
genç katılımcılar el becerilerini gerçekleştirme olanağı bul-
Gökyüzünde Gözl
Ülkemizdeki en kapsamlı ve geleneksel olarak her yıl dü-
zenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, 28–31
Temmuz 2016 tarihleri arasında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi
(TUG) Yerleşkesi’ne komşu olan 2 bin metre yükseklikteki
Saklıkent’te (Antalya) gerçekleştirildi.
3 bin kişinin başvurduğu gözlem şenliğinde bu yıl 351 kişi
kesin katılımcı, 353 kişi de yedek katılımcı olmak üzere“kura”
ile belirlendi. Kesin ve yedek katılımcıların belirlendiği kura
çekimi 25 Nisan 2016 tarihinde saat 09.30’da TÜBİTAK Ulusal
Gözlemevi Yönetim binasında gerçekleştirildi ve “Youtube”
üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kura sonucunda isimle-
ri kesin katılımcı listesinde olan başvuru sahipleri e-posta
yoluyla bilgilendirilerek kayıt ücretlerini yatırmaları isten-
TÜBİTAK’ın 19. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği Saklıkent’te Düzenlendi
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook