TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 21

21
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Meraklı Minik, Türkiye’de erken çocukluk dönemine sesle-
nen ilk ve tek bilim dergisi. Dergi, 2007 yılının Ocak ayından
beri her ayın 1’inde piyasalarda olacak şekilde yayımlanıyor.
Her sayısı için bir tema belirleniyor ve bu tema derginin ses-
lendiği yaş grubunun özelliklerine uygun olarak işleniyor.
Ayrıca her ay eşleme kartı, maket, masaüstü oyunu, maske
gibi eklerle bu tema destekleniyor. Meraklı Minik, bir yetişki-
nin desteği ve yönlendirmesiyle okunacak olması nedeniyle
anne ve babaların da çocuklarıyla eğlenceli ve öğretici za-
man geçirmelerini sağlıyor. Aylık ortalama tirajı 70 bin olan
Meraklı Minik marketlerde, gazete büfelerinde ve kitapçılar-
da bulunabiliyor. Ayrıca dergiye
adresinden bir yıllık abone de olunabiliyor.
Meraklı
Minik
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook