TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 11

11
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
a Yarışması’nda 14 Bin Proje Yarıştı
bir oranda yarışmaya ilgi gösterdiğini belirten Arcaklıoğlu,
“Yarışmamızın ilk kez düzenlendiği 1969 yılında sadece iki
alandan –Biyoloji ve Fizik- başvuru alırken, bu yıl Türk Dili
ve Edebiyatı da dâhil edilerek 10 alanda proje başvuruları
alınmıştır. Yıllar içinde hem aldığımız başvuru sayısı hem
de bu başvuruların bölgesel dağılımı düzenli bir şekilde
artmıştır. Gelecek yıl en az iki alan daha ilave etmeyi düşü-
nüyoruz” ifadelerini kullandı.
TÜBİTAK olarak gençlerin bilime ilgi ve heyecan duy-
masını, dünyaya dair sorular sormalarını, araştırmalar yap-
malarını önemsediklerini bildiren Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yarışmamız kapsamında son yıllarda dikkat çekici bir
diğer veri de yarışmaya başvuruda bulunan kız ve erkek
öğrencilerimizin sayılarındaki durum. Son 3 yıl içinde final
yarışmasında yer alan kız öğrencilerimizin sayısı büyük ar-
tış göstererek erkek öğrencilerimizin sayısı ile aynı olmuş-
tur. Kız öğrencilerimizi ayrıca tebrik etmek istiyorum.
Ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak nitelikli insan kay-
nağının yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen bu yarışma-
larla, öğrencilerimize araştırma, girişimcilik, projecilik gibi
yetenekler kazandırmayı hedefliyoruz. Yarışmalarımızda
gençlerimizin, yaşadıkları topluma, dünyaya dair bir şeyleri
iyileştirme ve hayallerindeki projeleri hayata geçirebilme
motivasyonu kazanmalarını amaçlıyoruz.
Kendi uçağımızı, uydumuzu, füzemizi yapmaya başla-
dık. Aranızdan bunları ileriye taşıyacak Hazerfen’ler, Cezi-
ri’ler çıksın istiyoruz. İbn Sina’lar, İbn Haldun’lar, Piri Reis’ler,
Mimar Sinan’lar, Halil İnalcık’lar, Mehmet Akif’ler, Sezai Ka-
rakoç’lar, Yedi Güzel Adamlar sizlerden çıksın istiyoruz.”
Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere
ödülleri verildi. Yılın Genç Araştırmacı Ödülünü Umut Eray
Poyraz ve Özay Öztürk kazandı.
Birincilik Ödüllerini; Bilgisayar dalında Burak Erkılıç,
Biyoloji dalında Umut Eray Poyraz, Özay Öztürk, Coğrafya
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook