TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 6

6
Bülten
2015
TEMMUZ
T ü r k i y e ’ n i n B i l i ş i m Ü s s ü : B i l i ş i m V a d i s i
da marka değeri en yüksek 3 şirket (Apple, Microsoft, Go-
ogle) bilişim teknolojileri alanında faaliyet göstermektedir.
Bu noktada Türkiye, çalışmalarını hızlandırarak dünyada
söz sahibi ülkeler arasına girmelidir.
“Biz Bilişim Vadisi ile ülkemizde gerekli sinerjiyi
oluşturduk.”
Bakan Işık, bakanlık bünyesinde ayrı ayrı çalışma grup-
ları kurduklarını hatırlatarak, büyük veri, bulut bilişim, nes-
nelerin interneti, kablosuz iletişim teknolojileri (4G-5G), 3
boyutlu yazıcılar gibi teknolojiler üzerinde yoğun bir şekil-
de çalıştıklarını, teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı za-
manda geliştiren bir ülke olmak için kararlılıkla yola devam
ettiklerini belirtti.
Bilişim ve teknoloji alanında yatırım yapan ve özellikle
Ar-Ge’ye önemli kaynaklar ayıran çok uluslu şirketlerin bu
Bilişim Vadisi’nde yer almalarını istediklerini kaydeden Işık,
“Buradan yerli ve yabancı tüm firmalara ve araştırmacılara
bir çağrıda bulunuyorum, biz Bilişim Vadisi ile ülkemizde
gerekli sinerjiyi oluşturduk. Gelin her türlü teşviklerin ve
desteklerin yer alacağı bu bölgede yerinizi alın. İnanıyo-
rum ki bu vadi içinde yer alacak firmalar muhakkak surette
kazançlı çıkacaklardır” diye konuştu.
Açılışta Kocaeli Valisi ve Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cevahir Uzkurt birer
konuşma yaptılar.
TÜBİTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Çelik, TÜBİTAK
Genel Sekreteri Arif Koyuncu, TÜBİTAK MAM Başkanı Doç.
Dr. Bahadır Tunaboylu, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr.
Arif Ergin de temel atma töreninde yer aldı.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook