TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 18

18
Bülten
2015
TEMMUZ
Ç a n a k k a l e Z a f e r i 1 0 0 . Y ı l A n m a P r o g r a m ı
Çanakkale Zaferi
100. Yıl Anma Programı
TÜBİTAK Bilim Genç Dergisi, Çanakkale
Zaferi’nin 100. Yılında Hacettepe Beytepe
Kongre Merkezi’nde gençlerle buluştu.
manları ve Ankara İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hilmi
Karabacak’ın yanı sıra TÜBİTAK yöneticileri de katıldı.
Program saygı duruşunun ve İstiklal Marşı’nın ardından
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu’nun
açılış konuşması ile başladı. Arcaklıoğlu konuşmasında, “II.
Viyana Kuşatması’ndan itibaren şehitlerin kanlarıyla sulan-
mış topraklardan geri çekilmek zorunda kalan ecdadımızın
bu makûs talihinin değiştiği yer olan Gelibolu, aynı zaman-
da Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya ilk ayak bastığı topraktır.
Büyük bir tevafuktur ki aynı mekân olan
Gelibolu’da ecdadımız Anadolu’yu düş-
man çizmeleri altında çiğnetmemek için
göğsünü siper etmiş, 7’den 70’e tüm vatan
seferber olmuştur. Analar evlatlarına şehit
olmadan dönme derken evlatları da arka-
larına bakmadan cepheye koşmuşlardır.
Çanakkale Savaşları’nın en büyük özellik-
lerinden biri de yurdun dört bir yanından
lise, medrese ve üniversite öğrencilerinin
bu savaşa katılması sebebiyle bir gençlik
muharebesi olmasıdır. Hatta Avrupa’da
eğitim gören gençler de eğitimlerini yarı-
da kesip vatana dönüp bu kutlu müdafaa-
ya katılmışlardır. Savaştan birkaç ay önce-
sine kadar elleri kalem tutan bu gençler,
düşman karşısında göğüslerini siper edip
vatanı müdafaa etmişlerdir. Bizler böyle
bir ecdadın torunlarıyız. Ecdadımızın canı
ve kanı ile savunup bizlere miras bıraktığı
bu güzel vatanı yarınlara en güzel şekilde
eriştirmek için birey ve millet olarak azami
düzeyde gayret göstermeliyiz” ifadelerini
kullandı.
Programa konuşmacı olarak katılan
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof.
Dr. Haluk Dursun,“ Çanakkale Savaşları’nın
100. yılını idrak ettiğimiz bu günler tarihi-
T
ÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı (BİTO) Bilim
Genç dergisi, tarihimizde önemli bir dönüm noktası
olan Çanakkale Zaferi’nin 100. yılında Ankara’daki çeşitli
liselerden 1600 öğrenci ve eğitimcinin yanı sıra Hacettepe
Üniversitesi öğrencilerinin katılımı ile Hacettepe Beytepe
Kongre Merkezi’nde “Çanakkale Zaferi 100. Yıl Anma Prog-
ramı” düzenledi.
Programa Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr.
A. Haluk Dursun, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol
Arcaklıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Cem Saraç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı danış-
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook