TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 10

10
Bülten
2015
TEMMUZ
4 6 . O r t a ö ğ r e t i m Ö ğ r e n c i l e r i A r a ş t ı r m a Y a r ı ş m a s ı ’ n d a 1 4 B i n P r o j e Y a r ı ş t ı
46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştır
T
ürkiye genelinde TÜBİTAK 46. Ortaöğretim Öğrencileri
Araştırma Yarışması’na 14 bin civarında proje başvurusu
yapıldı. Finale kalan 202 projeden 50’sine ödül verildi. Yı-
lın Genç Araştırmacısı Ödülünü Umut Eray Poyraz ve Özay
Öztürk kazandı. Ödül törenine TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Necip Camuşcu, TÜBİTAK Başkan Yardımcıları Prof.
Dr. Erol Arcaklıoğlu, Dr. Orkun Hasekioğlu, TÜBİTAK Genel
Sekreteri Arif Koyuncu, Türk Patent Enstitüsü Başkan Yar-
dımcısı Dr. İbrahim Yaşar ve TÜBİTAK Bölge Koordinatörleri
katıldı.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu,
“Yarışmamızın 46.sını düzenlediğimiz bu yılda da öğren-
cilerimizin büyük emek verdiği projeleri ödüllendirmenin
heyecanını yaşıyoruz. Yaklaşık 14000 projeden süzülerek
belirlenen 50 kadar projeyi ödüllendireceğiz. Fakat bizim
gözümüzde finale kadar gelen bütün projeler, gençlerimi-
zin emekleri, özgüvenleri sebebiyle bizim gözümüzde de-
receye girmiştir, hepsini ayrı ayrı tebrik ederim” dedi.
Türkiye’nin dört bir yanından bilim ve teknolojiye, bi-
limsel araştırmaya meraklı gençlerin her geçen yıl artan
Yılın Genç Araştırmacı Ödülünü Umut Eray Poyraz
ve Özay Öztürk kazandı.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook