TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 17

17
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
nın en büyük bilim merkezlerinden birini kazandıracakla-
rını kaydetti.
Bilimi çocuklara küçükken sevdireceklerini bildiren Işık,
2016 yılında Türkiye’deki yaklaşık 40 bin okulun tamamın-
da bilim şenliği düzenleneceğini ve çocukların erken yaş-
larda bilim ile tanışacağını söyledi.
Işık, kodlama dersini ilkokula koymayı istediklerini vur-
gulayarak, çocukların bilgisayarlarda sadece oyun oynayan
değil, oyun yazan olarak da yetişmesini istediklerini dile
getirdi.
“Arzumuz çocuklarımız dijital dünyada birer tüketici ol-
masın. Dijital dünyanın efendileri olmak istiyorsak işte bu
noktada bilim ve teknolojiye daha fazla ağırlık vereceğiz”
ifadelerini kullanan Işık, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) bilim ile ilgili yayınlarına da
değindi.
ARCAKLIOĞLU: “3300 OKUL DESTEKLENDİ”
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Erol Arcaklıoğlu ise bu yıl 3
bin 300 okulun düzenlediği bilim fuarına destek verdikleri-
ni ifade ederek şunları söyledi:
“Bilim Şenlikleri, bu yıl ilk defa düzenlediğimiz bir etkin-
liktir ve buradaki amacımız geniş halk kitlelerini bilimle, bi-
lim insanlarıyla buluşturmaktır. Gördüğünüz gibi bu amaca
ulaşan güzel bir etkinlik için bugün buradayız. Önümüzde-
ki yıllarda bu tür projeler daha da yaygın hale gelecektir.
Halkımız, bilim şenliği için de meydanları doldurmaya baş-
lamıştır ve devam edecektir.
TÜBİTAK olarak gençlerin bilime olan merakını destek-
lemek için MEB’le yaptığımız protokol çerçevesinde, MEB’e
bağlı okullarda yapılan bilim fuarlarına destek veriyoruz.
Geçen yıl 880 civarında okulda gerçekleştirilen bilim fuar-
ları bu yıl 3300 okulda düzenlenmiştir. Bu fuarlara destek
olarak yaklaşık 16.000.000TL hibe yapılmıştır. Bu fuarları 3
milyonun üzerinde ziyaretçinin gezmesi beklenmektedir.
Bu da bizim için oldukça büyük bir rakamdır.”
Şenliğin kurdele kesilerek açılışından sonra stantlar ge-
zildi. Etkinlikte öğrenciler de çeşitli bilimsel gösteriler ser-
giledi.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook