TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 19

19
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
miz açısından son derece önemlidir. Bu önemi gösteren bu
seneyemahsus çalışmalardan bir tanesi de Kültür veTurizm
Bakanlığı’nın “Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı”nı
kurarak Çanakkale Savaşları’nın geçtiği tarihi alanı özel bir
bölge ilan etmesidir. Bu sene Çanakkale Savaşları’nın geç-
tiği alanı bir açık hava müzesi şeklinde tasarladık ve orada
yeni müzeler açtık. Bu müzelerde savaştan kalan bazı hatı-
ra ve eşyalar sergilenmektedir” sözleriyle bakanlığın çalış-
malarından bahsetti. Dursun, konuşmasına “Çanakkale Sa-
vaşları’na birçok sultani (ortaokul) ve idadi (lise) öğrencileri
ile birlikte katılmış ve vatan müdafaası vazifesini yerine ge-
tirmişlerdir. Benim sizden istediğim Gelibolu Yarımadası’na
giderek o tarihi yerleri yerinde görmeniz, hissetmeye ve
anlamaya çalışmanızdır. Avusturalya ve Yeni Zelanda’dan
binlerce gencin memleketlerinden Çanakkale’ye gelip
kendi atalarının yaşamış oldukları o dönemleri anlamaya
çalışmaları da bizim açımızdan son derece önemlidir. Öyle
ki onlar kendi vatanlarını müdafaa için değil, başka toprak-
ların işgali için oraya gelmişlerdi. Biz vatan savunması için
orada bir müdafaa hattı kurmuştuk” şeklinde devam etti.
Konuşmasının sonunda ise, TÜBİTAK gibi bilimsel yönüyle
ön planda olan bir kurumun katılımcıları ve öğrencileri bu
konu etrafında bir araya getirdiği için memnuniyetini ifade
etti. Eğitimin Çanakkale gibi tarihi alanları ve olayları içeren
canlılığı ve görselliği olan bir olay haline dönüşmesinden
büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Serdar Tuncer’in duygu yüklü şiir dinletileri ve Çanak-
kale destanının yaşanmış hikâyelerinin anlatıldığı “Bir Hilal
Uğruna” isimli sunumu ile devam eden programda Serdar
Kılıç’ın “O Gün “ isimli belgeseli gösterildi. Mehter Marşı ile
büyük bir coşkunun yaşandığı program, ATİ Türk Müziği
Topluluğu’nun Çanakkale Savaşları konulu dinletileri ile
sona erdi.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook