TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 15

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Şenl iği Etkinl iği
Arcaklıoğlu, etkinliğe katılan tüm eserlerin çok başarılı ol-
duğunu belirterek, “Bu projede emeği geçen tüm okulla-
rımıza, eğitmenlerimize, gençlerimize ve arkadaşlarımıza
teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Kurumun desteği, bilim ve sanat merkezlerinin koordi-
natörlüğü ve okulların katılımıyla 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrenci-
lerine yönelik gerçekleştirilen etkinliğe bu yıl yaklaşık 200
okul, 400 öğretmen ve 6 bin öğrenci katıldı.
Eğitimlerin sonunda öğrencilerin, öğretmenleriyle ha-
zırladığı yaklaşık bin 200 robot bilim projesi arasından de-
receye girenlere ödülleri verildi.
Yardımcı Robotlar dalında,
İstanbul Hakkıdeğer Orta-
okulu Akıllı Şehir Projesi,
Sağlık Robotları dalında,
Niğde 19 Mayıs Ortaokulu
Horlama Önleyici Titreşimli Yastık Projesi,
Güvenlik Robotları dalında,
İzmir Güzelcan Kardeşler
Ortaokulu Cankurtaran Madenci Robot Projesi,
Akıllı Robotlar dalında,
Ankara Şahin Ortaokulu Park
Yeri Bulan Robot Projesi,
Eğitimve Eğlence Robotları dalında
ise Muş Serinova
Yatılı Bölge Ortaokulu O-Bot Kargo Projesi ile ödüle layık
görüldü.
Batman Doğan Kavak Ortaokulu’ndan Rojin Akyıldız,
Teşekkür Eden Çöp Kovası Robotu, Adana Ceyhan Haydar
Aliyev Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ise takım olarak Ro-
botik Kuş Besleme Sistemi ile özel ödül aldı.
15
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook