TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 4

4
Bülten
2015
TEMMUZ
T ü r k i y e ’ n i n B i l i ş i m Ü s s ü : B i l i ş i m V a d i s i
Türkiye’nin Bilişim Üssü:
Bilişim Vadisi
B
ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Bilişim Vadi-
si’nin, çevresinde oluşturacağı ekosistemle 5 bin Ar-Ge
firması ve yaklaşık 100 bin çalışanın kullanabileceği tesis ve
sosyal donatılarla zengin bir yaşam alanı haline geleceğini
söyledi.
Işık, Gebze’nin Muallim köyünde kurulması planlanan
Bilişim Vadisi’nin temel atma töreninde, bilgi ve iletişim
teknolojileri alanında yaşanan gelişmelerin, toplumsal ha-
yatı her yönüyle şekillendirdiğini belirtti. Sürekli büyüyen
bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün dünyadaki pazar
büyüklüğünün 5 trilyon dolara ulaştığına dikkati çeken Ba-
kan Işık, şöyle konuştu:
“Bu alanda gelişmekte olan ülkelere en büyük fırsatları
sunan sektör ise yazılım sektörüdür. Bilişim ve yazılım tek-
nolojileri, ülke kalkınmasının en önemli dinamiği olarak
öne çıkmaktadır. Ülkemizde ekonomik büyüme ve sosyal
refahın artması için güçlü olduğumuz geleneksel sektör-
lerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçmemiz ve
aynı zamanda yüksek teknolojili sektörlerin de üretim ve
ihracatımız içindeki payını arttırmamız gerekiyor.”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık:”3 milyon metrekarelik
alana yayılan bu vadi, bilginin teknolojiye, teknolojinin de ürüne
dönüşeceği Türkiye’nin bilişim üssü olacak.”
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook