TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 5

5
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
ni bildiren Işık, “3,5 saatlik bir uçuş mesafesi ile 25 trilyon
dolar büyüklüğünde bir pazar hacmi ve 1,5 milyarlık bir
nüfusa ulaşılabilen bölge, havaalanları, hızlı tren, otoyol
bağlantıları ve Körfez geçişi ile lojistik açıdan da önemli bir
lokasyon haline gelecek” diye konuştu.Bakan Işık, ulusal ve
uluslararası üniversitelerle işbirliği yaparak bir eğitim üssü
olacak vadinin, Türkiye’nin ilk tematik inovasyon merkezi-
ne ev sahipliği yapacağına dikkat çekti. Bakan Işık, Bilişim
Vadisi ile geleceğin dünyasına yön verecek teknolojilerin
üretileceği bir ekosistemi kurduklarını, Türkiye’nin teknolo-
ji odaklı büyümesini hızlandıracak adımların en büyüğünü
bu projeyle hayata geçirdiklerini vurguladı.
Dünyanın her yerinden teknolojiye yön veren bilim
insanlarını ve yenilikçi fikirleri Bilişim Vadisi’nde bir araya
getireceklerini bildiren Bakan Işık, böylelikle Türkiye’nin
bilişim teknolojileri alanında dünya markası oluşturmasını
sağlayacaklarını aktardı.
Bakan Işık, bilişim sektörüne yatırım yapan ülkelerin
ekonomik olarak ne kadar hızlı geliştiğinin görüldüğüne
dikkati çekerek, şunları kaydetti:
“Bu ülkeler uygun yatırım iklimini oluşturarak, dünyada
bilişim alanında bir çekimmerkezi haline gelmiştir. Dünya-
“Türkiye, yeni atılımın eşiğinde”
Bilişim Vadisi’nin, yine bir başarı hikayesinin gerçekleş-
mesinde önemli yer tutacak vizyon projelerden birisi oldu-
ğunu anlatan Işık, şöyle devam etti:
“3 milyon metrekarelik alana yayılan bu vadi, bilginin
teknolojiye, teknolojinin de ürüne dönüşeceği Türkiye’nin
bilişim üssü olacak. Akademinin, sanayinin, girişimcilerin,
fikir üretiminin, akıl ve alın terinin buluşacağı 1,25 milyon
metrekarelik Ar-Ge ofis alanına sahip bu vadide, sadece
bilişim firmaları değil, bilişim teknolojilerine dayalı üretim
yapmak isteyen tüm Ar-Ge firmaları da yerlerini alacak. Bi-
lişim Vadisi’nde, kuluçka merkezleri, uluslararası yenilik ve
teknoloji transfer ofisleri ve prototip atölyeleri ile güçlü bir
sinerji oluşacaktır. Bilişim Vadisi, çevresinde oluşturacağı
ekosistemle birlikte 5 bin Ar-Ge firması ve yaklaşık 100 bin
çalışanın kullanabileceği büyük rekreasyon ve spor alan-
ları, eğitim tesisleri ve sosyal donatılarla zengin bir yaşam
alanı haline gelecektir.”
Çevresinde en büyük 500 sanayi şirketinden 87’sinin
bulunduğu, 37 organize sanayi bölgesi, 14 üniversite,
TÜBİTAK ve TSE gibi kurumların yer aldığı bölgeyi, bilişim
teknolojileri alanında cazibe merkezi haline getirecekleri-
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook