14
T
ÜBİTAK ile Başbakanlık Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) arasında imzalanan protokol-
ler kapsamında Kesintisiz ve Güvenli
Haberleşmenin sağlanması için çalış-
malar sürüyor. Haber-Alma Yayma Sis-
temi, Mesajlı Uyarı Sistemi, İkaz-Alarm
(Siren) Sistemi, Uzay-Havacılık ve
Görüntü İşleme alanında TÜBİTAK
BİLGEM bünyesinde geliştirilen
çalışmalar hakkında bilgi veren
Bilişim Teknolojileri Enstitü
Karar ve Akıllı Ulaşım Sis-
temlerinden Sorumlu Mü-
dür Yardımcısı Başuzman Dr.
Ali Gürbüz, projelerin temel
amacının kesintisiz ve güve-
nilir haberleşme olduğunu
Afetler Vatandaşa Kısa Mesajla
Bildirilecek
TÜBİTAK ile AFAD arasında imzalanan protokoller çerçevesinde kesintisiz ve güvenilir
haberleşme çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında tüm Türkiye’ye kurulması
hedeflenen siren sistemleriyle anonslu uyarılar da yapılacak.
söyledi.
Afetler esnasında en büyük sıkıntının kurumlar arasın-
daki haberleşmenin kesilmesi olduğunu ifade eden Gürbüz,
çalışmalarının en temelinde kurumlar arası iletişimin kesinti-
siz ve güvenilir olmasını sağlamak olduğunu belirtti. Gürbüz
haberleşmeyi aşamalı olarak sağlamayı hedeflediklerini söy-
leyerek, “ Öncelikli olarak kablolu ağlar üzerinden haberleş-
meyi hedefliyoruz. Kablolu ağlarda sorun çıkarsa GSM hatla-
rı üzerinden GSM’de sorun çıktığında uydu haberleşmesini
burada da sorun çıktığında ise HF haberleşmeye geçmeyi
planlıyoruz” dedi.
Afetlerdemerkezi bir Haber Alma veYayma Sistemi (HAY)
kurulacağını belirten Gürbüz, afetleri merkezden yönlendi-
receklerini söyledi. HAY üzerinden olan afetleri kurumlara
ve halka haber vermeyi amaçladıklarını ifade eden Gürbüz,
“Bu sistem üzerinden afeti ilgili kurumlara bildireceğiz. Halkı
bilgilendirmede ise TV/Radyo, hücresel mesaj ve sosyal pay-
laşım sitelerini kullanacağız” dedi.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...48