Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
EYLÜL 2013
1515
SMS
Cep telefonlarına afet haberi gelecek
Proje tamamlandığında Sosyal ağlar ve basının kullanıl-
masının yanında GSM operatörlerinin sağlayacağı hücresel
yayın sistemiyle tehlikeye maruz kalan vatandaşlara ücretsiz
mesaj göndereceklerini söyleyen Gürbüz, “Herhangi bir yer-
de bir afet olduğunda orada yaşayan vatandaşlarımıza hüc-
resel mesajlarla bilgi vereceğiz. Hücresel mesajlar normal
mesajlara göre daha zorlu koşullarda bile gönderilebilecek.
Mesaj sistemini afet öncesinde de kullanabileceğiz. Örneğin
bir bölgemizde aşırı yağış bekleniyorsa orada yaşayan va-
tandaşlara öncesinde uyarı mesajları atacağız” dedi.
Türkiye’nin her yerine siren sistemi kurulacak
İkaz ve Alarm Bütünleşik Sistemi’nin bir parçasının da şe-
hirlere kurulacak siren sistemi olduğunu söyleyen Gürbüz,
“Şehirlere kuracağımız siren sistemiyle vatandaşlara afet ön-
cesi, afet sonrası, ve afet esnasında bilgi verebileceğiz. Afet
esnasında şehirde bütün haberleşme kaynakları kapansa da
siren sistemiyle gerekli anonslar yapılarak iletişim sağlanabi-
lecek. Engebeli coğrafi şartlar sayesinde en iyi değerlendir-
me ölçümleri alabileceğimiz pilot bölge olarak Zonguldak’ı
seçtik. Bu yılın sonuna kadar Zonguldak’a 20 adet siren sis-
temi kurulacak. Bu yılın sonuna kadar Zonguldak’ta, 2015’e
kadar büyük şehirlerde, 2017’ye kadar da tüm Türkiye’ye bu
sistemi kurmayı hedefliyoruz” dedi.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...48