Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
HAZİRAN 2013
Siber Güvenlik Yaz Kampı
2013 Başlıyor
TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik
Enstitüsü ile Bilgi Güvenliği
Akademisi işbirliğiyle bu yıl üçüncü
kez Siber Güvenlik Yaz Kampı
düzenleniyor.
S
iber güvenlik uzmanı eksikliğinin giderilmesi amacıyla
düzenlenen Siber Güvenlik Yaz Kampı bu yıl 29 Haziran
5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kampa, üni-
versitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına
kayıtlı öğrenciler bölüm kısıtlaması olmaksızın katılabilecek.
Öğrencilere bilişim sistemleri güvenliği konusunda eğitim-
ler verilecek.
Kampa ilk kez Sosyal Bilimler
öğrencileri de katılabilecek
Siber Güvenlik Yaz Kampı’nda teknik konuların anlatıla-
cağı ve siber güvenliğin politik, stratejik ve hukuki boyutu-
nun inceleneceği iki paralel çalışma yapılacak. Kampa ilk kez
üniversitelerin sosyal bilimler alanında eğitim gören öğren-
cileri de katılabilecek.
Kampa katılacak öğrenciler, eğitimlerin yanı sıra bilgi
güvenliği alanında deneyim sahibi akademisyenler, kamu
ve özel sektör yöneticileri ile bir araya gelecek. Öğrenciler,
siber dünyadaki tehditler, alınması gereken önlemler ve bu
alandaki kariyer fırsatları konusunda bilgilendirilecekler.
Kamp esnasında, eğitim amaçlı düzenlenecek yarışmalarla
öğrencilerin takım çalışması yeteneklerinin güçlendirilmesi
ve kamp sırasında edindikleri bilgilerin pekiştirilmesi sağla-
nacak.
Kalkınma Bakanlığı’nın 2012 Yatırım Programı’nda yer
alan Kamu Bilgi Sistemleri Güvenliği Programı kapsamında
gerçekleştirilen organizasyonda, katılımcıların konaklama,
yeme-içme ve eğitim giderleri düzenleyiciler tarafından kar-
şılanacak.
Detaylı bilgi almak için
web sitesi ziyaret edilebilir.
37
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...52