TÜBİTAK Girişimcilerin Hayallerini
Gerçeğe Dönüştürüyor
S
anayi kuruluşlarına, kamuya ve araştırmacılara Ar-Ge des-
teği veren TÜBİTAK, “1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı
Destek Programı" ile bireysel fikirlerin ticarileşmesine öncü
oluyor. TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Baş-
kanlığı’nca (TEYDEB) yürütülen program ile bireysel girişim-
cilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak
yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için destek veriliyor. İlk
kez geçen yıl başlatılan programın 2013 çağrı dönemi başla-
dı. Girişimciler, 3 Haziran’a kadar TÜBİTAK’a iş fikri başvuru-
sunda bulunabilecek. Geçen yıl 119 girişimciye 100 bin lira
sermaye desteği veren TÜBİTAK, yeni çağrı dönemiyle birlik-
te girişimcilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam
edecek.
TÜBİTAK, iş fikri olan ancak
hayallerini gerçeğe ulaştıracak
desteği bulamayan girişimci
adaylarına önemli bir fırsat
sunuyor. İş fikirlerinin ticarileşmesi
için eğitim, iş rehberi ve 100 bin TL
sermaye desteği veren TÜBİTAK,
girişimcilerin 550 bin TL bütçeli
projelerini de yüzde 75 oranında
destekliyor.
GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI
DESTEK PROGRAMI
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...52