Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
HAZİRAN 2013
27
artan iki kategori arasındaki makas giderek açıldı.
Yayın sayısı artışındaki başarının kaliteye de yansıması
için TÜBİTAK tarafından önemli bir adım atıldı. UBYT progra-
mının geçmiş 20 yıllık verilerini tek tek analiz eden TÜBİTAK,
programı yeniden tasarlayarak yayın kalitesinin artırılması
amacıyla yazarlara yapılan ödemeleri önemli ölçüde yük-
seltti.
Kalite değerlendirmesinde dergiler
esas alınacak
Kaliteli yayınları teşvik eden bir yapıya dönüştürülen
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programına göre, ulus-
lararası temel atıf dizinleri tarafından taranan dergiler çeşitli
parametreler kullanılarak değerlendirilecek. Dergilerde yer
alan yayınlara, kalite puanlamasına göre 500 ile 5.000 TL
arasında değişen teşvikler verilecek. Program 1 Mayıs 2013
yılından itibaren uygulamaya konulacak.
Prof. Altunbaşak: Teşvik miktarını
4 kata kadar artırdık
Konuyla ilgili açıklamada bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof.
Yücel Altunbaşak, 1993 yılından itibaren bilim insanlarına
verdikleri teşvik miktarını yapılan değişiklikler ile 4 katına
çıkardıklarını söyledi. Altunbaşak, “Geçmişte yayınlar Fen ve
Sosyal Bilimler olarak iki ayrı kategoride değerlendiriliyordu.
Kategorilerin altında ise A, B ve C grupları yer alıyordu ve
teşvik miktarı bu gruplara göre belirleniyordu. Yani 80 puan
alan ile 100 puan alan aynı grupta yer alıyor ve aynı teşvik
miktarına layık görülüyordu. Yeni sistemde iki ana kategori
ile birlikte gruplarda kaldırıldı. Böylece yayın hangi dergide
yer almışsa ona göre puanlandırılacak ve puan başarısına
göre teşvik alacak” dedi.
Yenilenen programda uluslararası endeksli yayın yapan
tüm akademisyenlerin destek alacağını belirten Altunbaşak,
şunları söyledi: “Önceki sistemde Fen Bilimlerinde en yüksek
1.300 TL, Sosyal Bilimlerde ise en yüksek 2.600 TL’ye kadar
teşvik veriyorduk. Yenilenen programda her iki alanı birleş-
tirdik ve yayın başına 500 ile 5.000 TL arasında teşvik vere-
ceğiz. Bilim insanları yıllık en fazla 10 yayın için teşvik alabi-
lecek. Bu doğrultuda programın bütçesini de geçmiş yıllara
göre önemli oranda artırdık. Geçen yıl 18 bin 632 kişiye 7
milyon 574 bin lira teşvik verdik”
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...52