45
UME ile Karabük Üniversitesi
Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Kırgızistan heyetinde CSM Müdürü Sultan Ahmodov ve
Müdür Yardımcısı Bolot Nurmatov ziyaret kapsamında, TÜ-
BİTAK UME Enstitü Müdürü Dr. Fatih Üstüner, Enstitü Müdür
Teknik Yardımcısı Dr. Mustafa Çetintaş ve Kalite Yönetim
Temsilcisi Dr. Enver Sadıkoğlu ile görüşmelerde bulundu.
Toplantıda; TÜBİTAK UME ve CSM arasında Kırgızistan
Ekonomi Bakanlığı'nda yapılan törende imzalanan Muta-
bakat Zaptı (MoU) kapsamındaki aksiyon planları gözden
geçirildi. CSM’nin talebi üzerine geçtiğimiz aylarda yapılarak
CSM’ye teslim edilen Rb temelli zaman dağıtım sisteminin,
TÜBİTAK UME tarafından yapılması istenen 4 gösterge sa-
Kırgızistan Standardizasyon ve Metroloji
Merkezi’nden
TÜBİTAK UME’ye Ziyaret
Kırgızistan Cumhuriyeti Ekonomi
Bakanlığı Standardizasyon ve
Metroloji Merkezi yetkilileri
TÜBİTAK UME’yi ziyaret etti.
atinde kullanılmasına yönelik hizmet talep edildi. CSM He-
yeti ayrıca, CSM’nin Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
tarafından akredite edilmeyi ve akreditasyon denetimleri
sırasında TÜBİTAK UME uzmanlarının teknik denetçi olarak
görevlendirilmesini talep ettiği iletildi.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal
ve TÜBİTAK UME Enstitü Müdür Vekili Dr. Fatih Üstüner ta-
rafından imzalanan protokolün imza töreni Karabük Üniver-
sitesi’nde yapıldı. Törene Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Erol Arcaklıoğlu ve Mekatronik Mühendisliği Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bektaş Çolak katıldı.
İşbirliği protokolü ile nitelikli temel ve ürüne yönelik uy-
gulamalı bilimsel, teknolojik araştırma ve projeler yapılması,
Türkiye için kritik teknoloji alanlarında uzman araştırmacı
yetiştirilmesi, üniversite öğrenci ve öğretim elemanları-
nın sanayinin ihtiyaçlarını tanıması ve KBÜ öğrencilerinin
UME’de staj yapmasına imkan sağlanacak.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52