46
İstanbul Uygulamalı Gaz Ve Enerji
Teknolojileri Araştırma Mühendislik
Sanayi Ticaret A.Ş (UGETAM) ile
TÜBİTAK UME arasında işbirliği
protokolü imzalandı.
UGETAM’da yapılan imza törenine; TÜBİTAK UME Enstitü
Müdürü Dr. Fatih Üstüner, Müdür İdari Yardımcısı Dr. Erkan
Danacı, Müdür Teknik Yardımcısı Dr. Mustafa Çetintaş, Optik
Laboratuvarları Sorumlusu Doç. Dr. Ferhat Sametoğlu ve Uz-
man Ayşe Arslan Ergin katıldı.
İmza töreninde UGETAM adına ise Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Ümit Doğay Arınç, Teknolojik Hizmetler ve Belge-
lendirme Müdürü Ali Tem, Eğitim ve İş Geliştirme Müdürü
Selim Serkan Say ve Muhasebe ve İnsan Kaynakları Müdürü
Ali Şen katıldı.
UGETAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ümit Doğay
ARINÇ imza töreninde yaptığı konuşmada; işbirliğinin her
iki kurum açısından önemini vurgulayarak UGETAM’ın ulus-
lararası faaliyetleri ve kazanılan bilgi birikiminin yurt dışına
aktarılmasından bahsetti.
UGETAM VE TÜBİTAK UME
Arasında İşbirliği
Protokolü İmzalandı
TÜBİTAK UME Enstitü Müdürü Dr. Fatih Üstüner ise imza
töreninde; enerji sektörü başta olmak üzere birçok alanda
her iki kurumun ortak çalışmalar yapabileceğini, bu proto-
kolün bir başlangıç niteliğinde olduğunu ve işbirliğinin önü-
müzdeki süreçte daha da artacağını ifade etti.
Yapılan protokolle TÜBİTAK UME ve UGETAM’ın başta
enerji olmak teknolojinin diğer alanlarında test, belgelen-
dirme, muayene, eğitim konularında ortak çalışmalar yürü-
tülmesi hedefleniyor.
Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygula-
ma Merkezi (AKVAM) tarafından Türkiye ile Almanya arasın-
daki bilimsel destek programları hakkında deneyimleri pay-
laşmak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceğini tartışmak
amacıyla II. Türk-Alman Bilimsel İşbirliği Forumu düzenlendi.
Forumda Türkiye ve Almanya’da Bilim, Araştırma ve Tek-
Türkiye-Almanya Bilimsel İşbirliği Forumu
Düzenlendi
noloji Stratejileri, Türk-Alman İlişkileri; Öğrenim ve Araştır-
manın Uluslararası platforma taşınması konularına değinildi.
Toplantıya katılan çok sayıda Türk ve Alman araştırmacı-
ya TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü Bilimsel Prog-
ramlar Uzman Yardımcısı Aslı Akçayöz tarafından TÜBİTAK-
Almanya işbirliği kapsamındaki destek programları tanıtıldı.
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52