Son yıllarda teknolojinin çok hızlı ve yaygın bir şekilde
gelişmesiyle işletmelerin ortalama veri kullanımı her 18 ayda
bir ikiye katlandığı görülüyor. Başta güvenlik, maliyet, ulaşı-
labilirlik, kolay kurulum ve performans gibi pek çok avantajı
sunan IDC Bulut Bilişim ve Veri Hazırlama Merkezi, bu bağ-
lamda Ankara’da profesyonellerin bilgi paylaşımında bulun-
duğu bir konferans düzenledi. YTE Enstitü Müdürü Dr. Murat
Kahraman Güngör’ün de panelist olarak katıldığı programda
YTE olarak dış kaynaklardan bulut hizmeti alınmadığı ancak
enstitü sunucularının yüzde 97’sinin sanallaştırılmış durum-
da olduğuna dair bilgiler verildi.
TÜBİTAK BİLGEM YTE,
IDC Bulut Bilişim ve Veri
Merkezi Konferansına Katıldı
TÜBİTAK tarafından başlatılan iş süreçlerine ait uygula-
maların birbirleriyle etkileşimli olarak tasarlanan entegre bil-
gi sisteminin oluşturulmasına yönelik T-YBS analiz çalışmaları
BİLGEM YTE bünyesinde devam ediyor. Projenin ilk basama-
ğında TÜBİTAK desteğiyle yürütülen programların yönetimi
ile hazırlanan bilimsel yayınların içerik ve basım sürecinin
kontrolüne yönelik sistemlerin geliştirilmesi kararlaştırıldı.
TÜBİTAK Yönetim Bilişim Sistemi
(T-YBS) Projesi Çalışmaları Devam Ediyor
TÜBİTAK BİLGEM YTE tarafından Hacettepe Üni-
versitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri
için tanıtım programı düzenlendi. Not ortalaması
sıralamasıyla seçilen başarılı ilk 10 üniversitelinin
katıldığı programda açılış Enstitü Müdür Yardımcısı
Mustafa Başgün önderliğinde yapıldı. Ardından öğ-
rencilere projeler, işe alım süreçleri anlatılarak ensti-
Mühendis Adaylarına Ar-Ge Projeleri Tanıtıldı
tü çalışanları tarafından kurum tanıtımı ve yürütülen
çalışmalar ile ilgili bilgiler aktarıldı. Enstitü Müdürü
Dr. Murat Kahraman Güngör tarafından makamında
ağırlanan öğrenciler merak ettikleri sorularla ilgili bil-
gi alarak ilerideki çalışmalarına katkı sağlayabilecek
projeleri yakından görme fırsatı elde ettiler.
Bir diğer aşama olan burs ve proje programlarına ait süreç
akışları proje personeli tarafından çıkarıldı. Bu kapsamda
ARDEB, BİDEB ve TEYDEB ile şu ana kadar tamamlanan 12
toplantıda toplam 27 proje yürütücüsü ile görüşüldü. Analiz
çalışmalarının sona ermesiyle sistemin mimari tasarımı yapı-
larak buna yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek.
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...52