ABD Bilim Elçisi Dr. Hockfield,
TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
ABD heyeti TÜBİTAK MAM’ı da ziyaret etti
ABD Bilim Elçisi ve
Massachusetts Teknoloji
Enstitüsü (MIT) Eski
RektörüDr. Susan Hockfield,
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Yücel Altunbaşak’ı ziyaret etti.
ABD Başkanı Barack Obama’nın bilim elçilerin-
den ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)
Eski Başkanı Dr. Susan Hockfield ile beraberindeki
heyet, TÜBİTAK’ı ziyaret etti.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ile
görüşen Hockfield, iki ülke arasındaki mevcut bi-
limsel ilişkileri derinleştirme ve yeni ilişkileri teşvik
etme isteklerini dile getirdi. Hockfield ayrıca, Tür-
kiye’de üniversite ve sanayiyi kapsayacak alanlarda 'İnovasyon Çalıştayı' düzenlenmesine yönelik tekliflerini iletti. Türkiye’deki
üniversite ve sanayi Ar-Ge işbirliği ile üniversitelerin sanayiciler ve uluslararası ortaklarla ilişkilerine yönelik destek programları
hakkında bilgi aldı.
Prof. Altunbaşak ise, iki ülke arasındaki bilimsel işbirliğine verilen öneme değindi. 3 – 4 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen
“Türkiye-ABD Bilim ve Teknoloji İşbirliği Toplantısı”ndaki faaliyet ve görüşmeler hakkında bilgi veren Altunbaşak, ABD ile araş-
tırma değişim imkanları, eğitim ve enerji alanlarında işbirliği gibi konuları da dile getirdi.
Dr. Hockfield ve beraberindeki heyet, TÜBİTAK MAM’ın
Gebze’deki yerleşkesine de bir ziyaret gerçekleştirdi. TÜBİ-
TAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer tarafından kar-
şılanan Dr. Susan Hockfield’e kurum ve yapılan çalışmalar
hakkında genel bilgi verildi. TÜBİTAK MAM enstitü müdür-
lerinin de hazır bulunduğu toplantının ardından TÜBİTAK
MAM Enerji Enstitüsü projelerinden Bormobil ile Batarya
Teknolojileri Laboratuarı ve Gazlaştırma Pilot Tesisi, TÜBİTAK
MAM Malzeme Enstitüsü altyapılarından LİDAR laboratuarı
ve sergi alanı gezilerek yapılan çalışmalar yerinde tanıtıldı.
ABD heyeti Gebze programı kapsamında TÜBİTAK UME ve
TÜBİTAK BİLGEM’i de ziyaret etti.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...52