Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
HAZİRAN 2013
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Stan-
dardizasyon Genel Müdürlüğü’nün Milli Eğitim Bakanlığı ile
birlikte İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki lise seviye-
sinde düzenlediği “Günlük Hayatımızda Metroloji” konulu
fotoğraf yarışması ile TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde her yıl
20 Mayıs Metroloji Günü etkinlikleri içerisinde düzenlenen
1530 metre Yerleşke Koşusu ve Masa Tenisi Turnuvası Yarış-
maları’nın ödülleri verildi. Etkinlikte ayrıca, “Günlük Haya-
tımızda Metroloji” konulu fotoğraf yarışmasında dereceye
giren ve başvuran fotoğrafların yer aldığı sergi ile TÜBİTAK
UME tarafından metroloji farkındalığına yönelik oluşturulan
ve popüler ölçüm alanlarını gösteren cihazların yer aldığı
ölçüm parkı gezildi. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
öğrencileri ve TÜBİTAK UME işbirliğiyle hazırlanan “Ne Kadar
Metroloji” başlıklı sokak röportajı gösterildi.
Misafir konuşmacı olarak kutlamalara davet edilen Ye-
ditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ahmet İnce, “İnsanoğlu Ölçüyor” başlıklı sunumuyla metro-
lojinin tarihçesi, günümüzde geldiği nokta ve metrolojinin
önemi itibariyle eğitim sisteminde yer alması gerekliliği ko-
nularını katılımcılarla paylaştı.
Program sonunda TÜBİTAK UME laboratuvarları ziyaret
edildi.
Dünya Metroloji Günü
Ölçüm birimleri ve standartları ile ilgili yürütülen çalış-
maları düzenli hale getirmek, farklı ülkelerde gerçekleştiri-
len faaliyetlerin koordinasyonunu ve ölçme standartlarında
evrensel birliği sağlamak üzere 1875 yılında Paris’te Metre
Konvansiyonu imzalandı. 20 Mayıs 1875 tarihinde, Osmanlı
İmparatorluğu’nun da yer aldığı 17 ülke tarafından imzala-
nan Metre Konvansiyonu metrolojide yeni bir çağ açtığı için
20 Mayıs her yıl “Dünya Metroloji Günü” olarak 80’den fazla
ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutla-
nıyor.
35
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...52