Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
HAZİRAN 2013
31
görüldüğü maksimum Ftalat miktarının uluslararası sağlık
kuruluşları ve Türk Gıda Kodeksi tarafından belirlendiğini
ifade eden Sungur, bazı ürünlerde sınır sayılan limitlerin al-
tında Ftalat olmasına rağmen bazı ürünlerde sınırları geçen
miktarda Ftalata rastladıklarını söyledi.
Türk Gıda Kodeksinin bazı Ftalatlarla ilgili sınır limiti bu-
lunmadığını belirten Sungur, yaptıkları araştırmada Türk
Gıda Kodeksi tarafından belirlenen Ftalatlar için çoğu ürün-
lerde sınır aşılmadığını ancak sınır belli olmayan Ftalatlarla
ilgili sorun olabileceğini söyledi.
İncelenen zeytinyağı örneklerinde
fazla ftalata rastlandı
İncelenen tüm içeceklerde bulunan ftalat miktarının,
Türk Gıda Kodeksinin verdiği limitlerin altında ftalat barın-
dırdığını ancak zeytinyağında sorun olduğunu söyleyen
Sungur, ”İncelemede plastik şişelere konulan zeytinyağında
bulunan ftalat oranının belirlenen sınırların çok üzerinde ol-
duğunu gördük. Ftalatın yüksek çıktığı bir diğer durum ise
son kullanma tarihi yaklaşan ürünler çünkü bu ürünler plas-
tikle çok uzun süre temas halinde oluyor. Yani ürün plastik
kapta ne kadar uzun durursa Ftalat geçme oranı da o kadar
yüksek oluyor” dedi.
Sungur: “Plastik ambalajlı ürünler
yerine cam ambalaj daha sağlıklı”
Yaptıkları inceleme ve araştırmalarda plastik ambalajla-
rın sağlık açısından zararlarının açıkça görüldüğünü belir-
ten Sungur, “Plastik ürünlerin zararları toplumca biliniyordu
ama şimdi plastik ürünlerden insan vücuduna giren Ftalatla
plastiğin bir başka zararını daha görmüş olduk. Artık plastik
ambalajlı ürünler yerine cam ambalajlı ürünler kullanılması
konusunda, son kullanma tarihi yaklaşan ürünler kullanma-
ma konusunda ve koruyucu madde olarak sodyum benzoat
ve potasyum sorbatı bir arada içeren ürünleri tercih etme
konusunda daha hassas olmalıyız” dedi.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...52