Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
HAZİRAN 2013
29
rehabilitasyonunda beyin hücrelerinin yeniden reorganize
olması gerekiyor. Bunun için de bu yüzyıldaki en önemli te-
davi aktivite temelli tedavilerdir. Aktivite temelli tedaviler,
hastaya yapamadığı fonksiyonu yaptırarak neticeye varmayı
amaçlıyor. Robot, hastanın yürüyüş fonksiyonunu ilerletmek
için yürüme egzersizi yaptırıyor ve bu şekilde hastanın bey-
ninde hücrelerin reorganize olması sağlanıyor, beyine yapı-
lan bu geri beslemeler ve uyarılarla hastanın iyileşme döne-
mine büyük katkı sağlıyor. Özellikle omurilik felçleri, inme
dediğimiz beyin felci başta olmak üzere MS, polinöropatiler
gibi birçok hastalıkta kullanılabilecek bir cihaz” dedi.
TEYDEB 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek
Programı kapsamında yaklaşık 300 bin TL destek aldıkları-
nı belirten Topcu, sistemin son derece güvenli olduğunu ve
hastaların fiziksel özelliklerine göre ayarlanabildiğini ifade
etti.
Dünyada bu 3 alanda yapılan ikinci
çalışma
“RoboGait” için çalışmaya üç yıl önce başladıklarını söy-
leyen Topcu, “Biz başladığımızda dünyada sadece İsviçreli
TEYDEB
bir firma üretim yapıyordu. Bizim ardımızdan İsrailli bir firma
da projesini bitirdi. Şu anda 3 üretici var. Bizim cihazımızın
avantajları hem rakibinin yarı fiyatına olması hem de birçok
fonksiyonun ekstra para ödemeden üzerinde gelmesi. Bizim
cihazımızda hem pediatrik hem de yetişkin hastayı tek yürü-
tücü ortez ile alabiliyoruz. Bu hem fiyatı hem de kullanımda
zaman avantajı sağlıyor” dedi.
Topcu: ”Fizik tedavide önemli olan
birçok tedaviyi birlikte uygulamak”
Dünyada yapılan çalışmalarda robotik rehabilitasyonun,
geleneksel fizyoterapiye göre üstün olduğunun belirlendi-
ğini vurgulayan Topcu, "Rehabilitasyon tıbbında 'tek tedavi'
diye bir seçenek yok. Önemli olan birçok tedaviyi birlikte uy-
gulamak robotik tedavi diğer tüm tedavilere eklendiğinde
faydası artıyor. Bütün tedaviler birbirini destekler. Şunu diye-
meyiz, 'Hastayı robota koyduk hasta iyileşti' ama robotla ya-
pılan çalışmalar, robotsuz olarak yapılan çalışmalardan daha
ileri seviyelerde netice veriyor yani tedaviye robotun katıl-
ması, hastanın iyileşme sürecine büyük katkı sağlıyor" dedi.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...52