42
Avrupa’nın önde gelen araştırma
kurumlarıyla birlikte TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi Enerji
Enstitüsü’nün de üyesi olduğu,
Avrupa Enerji Araştırma, Akıllı Ağlar
çalışma grubu, Ar-Ge faaliyetleri 2.
Faz başlangıç toplantısını TÜBİTAK
Gebze Yerleşkesi’nde yapıldı.
TÜBİTAK MAM
Enerji Enstitüsü Akıllı Ağlar
Tümleşik Programı Çalıştayına Ev Sahipliği Yaptı
Çalıştaya, Akıllı Ağlar çalışma grubu üyesi olan, Avrupa
Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) Enerji Enstitüsü,
Finlandiya Teknik Araştırma Merkezi VTT, Belçika Araştırma
Merkezi LABORELEC, İtalya Ulusal Enerji Ajansı ERSE, Hol-
landa Yenilenebilir Enerji Bağımsız Araştırma Enstitüsü TNO,
Danimarka Yenilenebilir Enerji Enstitüsü RISOE, Belçika Araş-
tırma Merkezi VITO, İspanyol Teknoloji Merkezi LABEIN, İtal-
yan Yeni Teknolojiler, Enerji ve Çevre Ulusal Ajansı ENEA ile
birlikte 15 araştırma merkezinden 23 uzman katıldı.
EERA, Avrupa’da akıllı ağlar, biyoyakıtlar, CO2 yakalama
ve depolama, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi, jeotermal
enerji, deniz enerjisi, nükleer enerji, fotovoltaik ve rüzgar
enerjisi konularında ortak araştırma programları oluştura-
rak yeni enerji teknolojilerinin geliştirilmesini hızlandırmayı
ve Avrupa’nın enerji araştırma kapasitesini güçlendirmeyi
hedefliyor.
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü’nün ev sahipliğinde yapı-
lan toplantıda yeni nesil akıllı ağ teknolojileri geliştirmek için
ortak araştırma programının temelleri atıldı ve eylem adım-
ları ve sorumluları belirlendi. TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüleri
araştırmacılarının etkin olarak katıldığı toplantıda, katılımcı-
lara TÜBİTAK UZAY’ın araştırma altyapısı ve projeleri tanıtıldı.
Bu kapsamda, Enerji Enstitüsünde kurulu bulunan Ba-
tarya Teknolojileri Laboratuvarı, Hibrit ve Elektrikli Araç Mü-
kemmeliyet Merkezi ile Enerji Dönüşüm projeleri detayları
ile tanıtıldı.
Çalıştaya katılan grup TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü’nün
organizasyonunda WOW İstanbul Kongre Merkezinde ger-
çekleştirilen IEEE PowerEng2013 Konferansında bir günlük
çalıştay düzenledi. Bu çalıştayda Türkiye Elektrik Sistemi
İletim ve Dağıtım altyapıları ve güncel durumları tanıtılarak
TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen Akıllı Şebekeler ile ilgili
projeler katılımcılara anlatıldı.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,...52