Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
HAZİRAN 2013
33
Girişimci adaylarına 4 aşamada
destek veriliyor
2013 çağrısına çıkılan 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı
Destek Programı 4 aşamadan oluşuyor. Programın ilk aşa-
masında girişimci adayları iş fikrini TÜBİTAK’a sunuyor. Seçi-
len fikirlere uzaktan eğitim, webiner, bilgi günü ve iş rehberi
desteği sağlanarak, iş planı hazırlatılıyor.
İkinci aşamada ise iş planları değerlendiriliyor. TÜBİ-
TAK’ın desteklemeye uygun bulduğu iş planları için girişim-
ci adayının kuracağı sermaye şirketine 100.000 TL’ye kadar
geri ödemesiz teknogirişim sermaye desteği ve firmaya özel
iş hayatında deneyimli bir iş rehberi (mentor) sağlanıyor. Bu
destekle ön prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması
gibi çıktılar geliştiriliyor.
Üçüncü aşamada ise geliştirilen çıktılar değerlendiriliyor
ve daha fazla Ar-Ge çalışması yapması gereken firmaların
bütçesi 550.000 TL’ye kadar olan projeleri TÜBİTAK 1507
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile yüzde 75 oranın-
da destekleniyor.
Son aşamada da TÜBİTAK, proje çıktılarının ticarileşti-
rilmesine yönelik proje pazarlarının düzenlenmesi, girişim
sermayesi firmalarıyla bağlantıya geçilmesi gibi çeşitli faali-
yetler gerçekleştiriyor.
Başvurular 3 Haziran’da
sona erecek
TÜBİTAK, 1512 Programı birinci aşama iş fikri başvurula-
rını online olarak almaya başladı. 2013 yılı çağrı takvimine
göre girişimciler 3 Haziran Pazartesi mesai bitimine kadar
başvuru yapabilecek. Çağrı kapsamında herhangi bir konu
ayrımı gözetilmeksizin, tüm teknoloji alanlarından teknoloji
odaklı iş fikri başvuruları kabul edilecek.
Kimler başvurabilecek?
İlk kez geçen yıl başlatılan programın başvuru şartla-
rında bu yıl bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre girişimci
adaylarının başvuru tarihinde 45 yaşından gün almaması
gerekiyor. Programa üniversite mezunları ile yüksek lisans
veya doktora öğrencileri de başvurabilecek. Doktora sahibi
adaylarda ise yaş sınırı aranmıyor ancak doktorasını son 5
yıl içinde almış olması gerekiyor. Ayrıca girişimci adaylarının
başvurunun yapıldığı tarihte herhangi bir işletmenin ortak-
lık yapısında bulunmaması şartı aranıyor.
Geçen yıl 745 başvuru geldi
Geçen yıl haziran ayında başlatılan 1512 programına
745 iş fikri başvurusu geldi. Girişimci adaylarından 360’ı iş
planlarını zamanında hazırlayarak ikinci aşamaya başvurdu.
Yapılan değerlendirmede 119 girişimci şirket kurulumunu
tamamlayarak 100 bin lira sermaye desteği almaya hak ka-
zandı. Desteklenmesi uygun bulunan iş planlarının yüzde
34’ünü bilişim teknolojileri, yüzde 22’sini elektrik-elektronik,
yüzde 17’sini biyoteknoloji, tarım, çevre ve gıda, yüzde 11’ini
ulaştırma, savunma, enerji ve tekstil, yüzde 10’unu makina-
imalat, yüzde 6’sını ise malzeme, metalürji ve kimya alanları
oluşturdu.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...52