Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Kimya bölümünden Prof. Dr. Şana
Sungur ve arkadaşları TÜBİTAK
desteğiyle yaptıkları araştırmada
plastik maddelerde kullanılan
Ftalat maddesinin obeziteyi
tetiklediğini ortaya çıkardı.
Plastik Ürünler Obeziteyi Tetikliyor
K
üresel bir probleme dönüşen obezite bütün dünya ülke-
lerinde araştırılmaya devam ediyor. Son yıllarda yapılan
çalışmalarda plastiğe esneklik ve yumuşaklık katması için
kullanılan ftalatın obeziteye etkisi bilim insanları tarafın-
dan tartışılmaktadır. Ftalatların obeziteye etkisi konusunda
Türkiye’de tatmin edici bir araştırma yapılmadığını gören
Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya bölümünden Prof. Dr.
Şana Sungur, Endokrinoloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Cu-
mali Gökçe, Yrd. Doç. Dr. İhsan Üstün ve Yrd. Doç. Dr. Nigar
Yılmaz TÜBİTAK ARDEB 1002- Hızlı Destek Programı kapsa-
mında “Plastik Ambalajlardan Sıvı Gıdalara Geçen Ftalatların
Belirlenmesi, Obezite ve Derecesi ile İlişkisinin İncelenmesi”
projesiyle yaptıkları araştırmalarda Ftalatın obeziteyi tetikle-
diğini belirledi.
Ftalatın plastiğe nüfuz ettiğini insanlara da plastik ürün-
lerden çok rahat bir şekilde geçtiğini belirten Sungur,“Plastik
ambalajlarda bulunan Ftalatlar yiyecek ve içeceklerle sürekli
temas halinde bulunduğu için rahatlıkla gıdalara geçiyor. Gı-
dayla plastik ambalajın temas süresi uzadıkça Ftalatın etkisi
de artıyor” dedi.
Ftalat oranı arttıkça obezite artıyor
17-62 yaş arası 250 kişide inceleme yaptıklarını söyle-
yen Sungur, “Çalışmalar kapsamında, plastik şişelerden sıvı
gıdalara (maden suyu, limonata, gazoz, kola, zeytinyağı)
göç eden Ftalatların miktarlarının belirlenmesi, belirlenen
miktarların sıvı gıdalarda bulunmasına izin verilen sınır de-
ğerlerle karşılaştırılması için farklı yaş ve farklı cinsiyetteki
kişilerin kan ve idrarlarındaki Ftalat oranlarını ölçtük. Ölçüm
sonunda kişilerde ortak gördüğümüz nokta kan ve idrarda
bulmuş olduğumuz Ftalat oranıyla obezite arasında doğru
orantı olduğuydu yani Ftalatın yüksek olduğu kişilerde obe-
zite olduğunu gördük” dedi.
Yiyecek ve içeceklerle vücuda alınmasının zararsız olarak
30
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...52