TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 18

18
Bülten
“Destek Programları” Seyahat Desteği, Koordinatör Olma
Desteği, Marie Skłodowska - Curie ve ERC Projeleri için Ön
Değerlendirme Desteklerini içeriyor
Horizon 2020 Programı’na sunulacak projelerde yer almak
isteyen paydaşların etkinliklere katılımları için her türlü
masraflarının karşılandığı seyahat desteklerinden yılda 4
defaya kadar faydalanılabilecek.
Türkiye’den paydaşların projelerde lider olabilmelerini teş-
vik etmek amacıyla hazırlanan “Koordinatör Olma Destekle-
ri” ile proje hazırlık sürecinde gerçekleştirilecek seyahatler,
organizasyonlar ve eğitimler destekleniyor.
“Marie Skłodowska - Curie ve ERC Projeleri için Ön Değer-
lendirme Destekleri” ile ise, proje önerilerinin deneyimli
uzmanlara ön değerlendirilmesi yaptırılarak başarı oranının
artırılması amaçlanıyor.
TÜBİTAK’tan AB Programları
Türkiye’den paydaşların 80Milyar Avro bütçeli Horizon 2020’den en yüksek seviyede faydalanmalarını sağla-
mak için tasarlanan “TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Prog-
ramları” kapsamında çeşitli destek ve ödüller sunulmaya başlandı.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...44
Powered by FlippingBook