TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 8

8
Bülten
22. Ulusal Bilim ve
19. Ortaokul Matematik
Olimpiyatları Ödül Töreni Yapıldı
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’nın dü-
zenlediği 22. Ulusal BilimOlimpiyatları ve 19. Ortaokul Mate-
matik Olimpiyatları Ödül Töreni, ATO Congresium’da gerçek-
leştirildi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa
Şentop’un yansıra öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunba-
şak, her yıl bilim olimpiyatları düzenlediklerini belirterek,
“Ulusal olimpiyatlarda başarılı olan öğrencilerimizi, ulusla-
rarası ve bölgesel bazda düzenlenen bilim olimpiyatlarına
götürüyoruz” diye konuştu.
T
ÜBİTAK, 22. Ulusal Bilim ve 19. Ortaortaokul Matematik Olimpiyatları’nda dereceye girenlere
ödülleri düzenlenen törenle verildi.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...44
Powered by FlippingBook