TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 9

9
Yurt dışında uzun süre çalıştığını, Türk insanının zekâsının
Nobel Ödülü kazananlardan geri kalmadığını belirten TÜBİ-
TAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, “Şimdi sizlerin içeri-
sinden Nobel ödülü alacak arkadaşların çıkması lazım. Sizin
onlardan aşağı kalır tarafınız yok. Bizleri 2023'lere, 2071'lere
taşıyacak gençler sizlersiniz. Kendinizi daha da geliştirmek
durumundasınız. Biz kendi üzerimize düşeni yaptığımızı dü-
şünüyoruz. Tümmesele eko sistemin oluşturulmasıdır. Türki-
ye’de bu eko sistem oluşuyor.” şeklinde konuştu.
TÜBİTAK’ın bilimsel kültürün oluşması için yarışmalar dü-
zenlediğini, bilim fuarları gerçekleştirdiği, bilim şenlikleri
tertip ettiğini sözlerine ekleyen Altunbaşak, “Biz şimdi her
okulda bilim şenliği düzenlensin istiyoruz. Her ile Bilim Mer-
kezleri kurulması konusunda çalışmaları başlattık. Elektrikli
araç yarışları düzenliyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren in-
sansız hava araçları yarışları da düzenleyeceğiz. Türkiye'nin
çok ihtiyaç duyduğu, çok önemli böyle bir kategoriyi ya-
rışmalara dâhil edeceğiz" ifadelerini kullandı. Programın
sonunda, çeşitli dallarda ulusal ve uluslararası düzeyde dü-
zenlenen bilimsel yarışmalarda dereceye giren öğrencilere
madalyaları ve Türkiye’yi Uluslararası alanda temsil eden ve
dereceye girenlere plaketleri verildi.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...44
Powered by FlippingBook