TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 13

13
TÜBİTAK BİLGEM’e
Oracle’den
Yazılım Ödülü
TÜBİTAK Bilişim Teknolojileri Enstitüsü’nde geliştirilen
“Hava Trafik Kontrolörü Seçme Yazılımı (atcSES)”, Oracle tara-
fından verilen ve yazılımdünyasının en prestijli ödüllerinden
olan “Duke’s Choice Award Ödülü”ne layık bulundu.
TÜBİTAK BİLGEM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) işbirliği ile geliştirilen “Hava Trafik Kontrolörü Seçme
Yazılımı (atcSES)”, dünyanın en iyi 10 Java tabanlı yazılımı
arasında yer aldı.
Bu yıl 12. si düzenlenen "Duke's Choice Award" yarışma-
sında, ödül alan yazılımların dokuzu, hakem heyeti tarafın-
dan biri de internet sayfasından yapılan online oylama ile
belirleniyor.
BİLGEM’in DHMİ ortaklığı ile geliştirdiği atcSES sistemiyle
hava trafik kontrolörlerinde bulunması gerekli olan yetenek-
ler, elektronik ortamda güvenli bir şekilde değerlendirilebi-
liyor. Sistem, dokuz farklı yeteneği ölçmek üzere geliştirilen
12 test uygulaması ve kişilik testini içeriyor. Bu testlerle, üç
boyutlu düşünme, hızlı karar verebilme, görsel ve işitsel ha-
fıza, dikkat, çapraz kontrol, muhakeme gibi refleksler ölçülü-
yor. atcSES ile hava trafik kontrolörlüğüne başvuran adaylar,
bilgisayar tabanlı bir yetenek sınavına giriyor ve bu sınav so-
nucuna göre mesleğe en uygun adaylar seçiliyor.
luşlarda
Eklenti tabanlı
Eklenti tabanlı olmasından dolayı Lider-Ahenk, her türlü
işletmenin ihtiyacını karşılayabilecek çok esnek bir yapıya
sahip bulunuyor. Kurumlar mevcut eklentilerden seçim ya-
pabilir veya kendisine özgü eklenti geliştirebiliyor. Eklentiler
Apache Karaf, Eclipse RCP yaygın kullanılan OSGi standartla-
rında geliştirebiliyor.
Yatay olarak genişleyebilir
Lider-Ahenk alt yapısında, kendisini kanıtlamış açık kay-
nak kodlu ürünler kullanıldı. Bu sayede donanım kısıtlarına
karşı dikey genişlemenin yanı sıra yatay olarak da genişle-
yebiliyor.
İşlemler Silinemiyor
Lider-Ahenk, istemcilerin günlük kayıtlarının merkezi ola-
rak da izlenebilmesine imkan sağlıyor. Tüm işlemler yetkili
kişiler tarafından erişilebilen, silinemez veya değiştirilemez
bir ortamda merkezde saklanıyor. Bu sayede yapılan işlem-
lerin tarihçesi tutulabiliyor ve kayıtlar izlenebiliyor.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...44
Powered by FlippingBook