TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 27

27
GCIP’nin Silikon Vadisindeki Global Partneri olan The Cle-
antech Open’in ev sahipliğinde bu yıl dokuzuncusu gerçek-
leştirilen etkinliklerde temiz teknolojiler konusunda faaliyet
gösteren girişimcilere uluslararası deneyimler aktarıldı. Glo-
bal Forum’da 2006 yılından beri sadece Temiz Teknolojiler
konusunda çalışan başarılı girişimciler bir araya getiriliyor.
Ülkemizi GCIP–2014 yılı Ulusal Birincisi sıfatıyla Cleanwave
ekibinin iki üyesi temsil etti.
Global Forumda; GCIP Programı ulusal birincileri olan ülke
temsilcisi ekiplerin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri’nde,
“The Cleantech Open” tarafından düzenlenen temiz tekno-
lojiler alanındaki “Ulusal Hızlandırıcı Programı” eyalet birin-
cilerinin katıldığı bir zirve niteliğindeydi.
GCIP ve Cleantech Ulusal Hızlandırıcı platformlarından se-
çilerek gelen toplam 24 ekip, San Francisco/Financial Distin-
ct’de düzenlene Yatırımcı Buluşmaları etkinliğinde bir araya
geldiler. Ekipler, özel yatırım kuruluşları, banka temsilcileri
ve finans ve risk sermayesi gruplarının yer aldığı yaklaşık 70
civarındaki yatırımcıya özel seanslarda fikir, proje ve ürün-
lerini anlattılar. Türkiye’yi temsilen Global Forum’a katılan
Cleanwave takım lideri Ahmet BİLİCİ, ekip olarak girişimci-
lik amacıyla birkaç kez Silikon Vadisinde bulunma imkânı
Global Forum 2014
San Francisco’da Yapıldı
Global Forum, GCIP programının 2014 yılında yürütüldüğü 7 ülkeden başarılı ekiplerin katılımları ile
11–15 Kasım 2014 tarihleri arasında San Francisco/Kaliforniya’da gerçekleştirildi.
bulduklarını söyledi. Bilici, “Ancak ilk kez GCIP programında
eğitim ve seyahat imkânı dışında gerçek anlamdaki yatırım-
cı grupları ile doğrudan ve bire bir buluşma imkânı bulduk”
dedi.
Global Forum 2014 - GCIP programının ilk yılı olması itiba-
ri ile programın ülke birincileri, uluslararası yarışma kısmına
dâhil olmaz iken, Global Fikirler ve Cleantech Ulusal Hızlan-
dırıcı program kategorilerindeki finalist ekipler uluslarara-
sı platformda jüri önünde bir kez daha fikir ve projeleri ile
yarışma imkânı buldular. Sabah izleyici karşısına Tech-De-
mo sunumları ile çıkan ekipler, öğleden sonra da çok daha
kalabalık bir izleyici kitlesi önüne bu kez Jüri (Yatırımcı) su-
numları ile kendilerini ifade etme imkânı buldular. Türk ekibi
Cleanwave, geliştirdiği teknoloji, başarılı sunumu ve sahne
performansı ile izleyicilerden tam not aldı. Sunumların ta-
mamlanmasının ardından her kategorilerdeki ödüller sahip-
lerini buldu. GCIP Programı Türkiye Koordinatörü Dr.Osman
Malik ATANUR da etkinlikler kapsamında Türkiye’de çeşitli
alanlarda halen yatırımları bulunan ve/veya Türkiye’de hiç
yatırım yapmayan Risk Sermayesi (Venture Capital) grup-
larını ile görüşmeler yaparak onları önümüzdeki dönemde
GCIP vesilesi ile Türkiye’ye davet etti.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...44
Powered by FlippingBook