TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 12

12
Bülten
TÜBİTAK tarafından 2003 yılında yazımı başlatılan ve şim-
diye kadar 5 ana ve 2 kurumsal sürümüyle kullanıcılarıyla
buluşan Pardus İşletim Sistemi, “Lider/Ahenk - Açık Kaynaklı
Merkezi Yönetim Sistemi” uygulamasını da kullanıcıların hiz-
metine sundu.
Kurum ve kuruluşların hizmetine sunulan sistem PAR-
DUS'a göçün sonrasında önemli bir rol üstlenmesi planla-
nıyor. Lider-Ahenk, orta ve büyük ölçekli kurum ve kuruluş-
ların Linux tabanlı (Pardus, Debian, vb) istemcilerini dağıtık
veya merkezi bir mimaride yönetmelerine imkân sağlayan
yenilikçi bir yönetim sistem olması ile dikkat çekiyor. “Lider/
Ahenk – Açık Kaynaklı Merkezi Yönetim Sistemi” muhtemel
kullanıcılar arasında, dağıtık yapıya sahip işletmeler, merkezi
yapıya sahip orta/büyük ölçekli işletmeler, kamu kurumları
ve güvenliğin önemli olduğu özel firmalar bulunuyor.
PARDUS
Kurum ve Kuru
Yaygınlaşıyor
PARDUS Kurumsal Uygulamaları kapsamında, orta ve büyük ölçekli kurum ve kuruluşlar için “Lider/Ahenk Açık
Kaynaklı Merkezi Yönetim Sistemi” uygulamasını geliştirdi.
Lider-Ahenk sistem mimarisi 3 farklı uygulamadan olu-
şuyor. Lider-Sunucu, sistemin sunucu yazılımını oluşturan
bileşendir. Ahenk, istemci üzerinde çalışan ajan uygulama-
sıdır. Lider-Konsol ise sistem yönetim ara yüzlerini sağlayan
uygulamadır.
Açık Kaynak Kodlu
Kararlı bir yapıya sahip olan Lider-Ahenk, açık kaynak kod-
lu olarak geliştirildi. Bu sayede güvenliğin son derece kritik
olduğu kurumlar başta olmak üzere, gelişmeye açık tüm ku-
rumlar programı kullanabiliyor.
Lider/Ahenk sistemi, açık kaynak kodlu olmasından dolayı,
kurumun mevcut sistemleri ile kolaylıkla entegre olabiliyor.
Açık kaynak koda destek veren Linux toplulukları sayesinde
kabiliyetlerinin gün geçtikçe daha da artması bekleniyor.
Sistemle ilgili detaylı bilgiler
internet adresinde yer alıyor.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...44
Powered by FlippingBook