TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 26

26
Bülten
Girişimcilik Aşamalı Destek Programı kapsamında
419 iş fikri başarılı bulunarak 2. Aşamaya geçmeye
hak kazandı.
Girişimcilik Aşamalı Destek Programı’nın üçüncü çağrısına
24 Nisan 2014 tarihinde çıkıldı. Geçen yıllardaki uygulama-
lardan farklı olarak bu yıl doktora derecesine sahip girişim-
ciler için yaş sınırlaması kaldırıldı. 1. Aşama başvurularının
incelenmesinin ardından programa 1251 iş fikri kabul edildi.
İş fikirleri değerlendirilmesi online olarak yapıldı ve 419 iş
fikri başarılı bulunarak 2. aşamaya geçmeye hak kazandı.
Girişimcilerimize iş planlarını hazırlama sürecinde, We-
binarlar (TEYDEB uzmanlarınca verilen), Telefon ve e-mail
desteği ve 1513 kodlu Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme
Programı kapsamında destek alan 8 TTO tarafından verilen
yüz yüze İş Planı Hazırlama Eğitimleri destekleri veriliyor.
TÜBİTAK Nitelikli Girişimcileri
Desteklemeye Devam Ediyor
Bu destekleri alarak sürece devam eden 335 girişimci, iş
planlarını hazırlayarak 2. aşama başvurusu yaptı.
Çağrı sürecinde yapılan değerlendirmeler sonucu 124 gi-
rişimci 2. aşamada desteklenmek üzere seçildi. Desteklenen
firmalara iş rehberleri atanacak ve Ocak 2015 itibariyle des-
tek süreci başlayacak.
Girişimci profiline baktığımızda; en yüksek başarının 40-
44 yaş aralığında izlendiği, kadın girişimci desteklenme ora-
nının geçmiş yıllara göre artarak yüzde 19 olduğu, ayrıca gi-
rişimcilerin eğitim durumlarının arttıkça başarı oranının da
arttığı görülüyor.
TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlı-
ğı (TEYDEB), teknoloji odaklı iş fikirlerinin ticari ürüne veya
sürece dönüştürülmesi faaliyetlerini desteklediği 1512 Giri-
şimcilik Aşamalı Destek Programı’yla bu yıl açtığı çağrı kap-
samında, özel sektör kuruluşlarının ortaklığı ile girişimcilere
sektörün önde gelen firmalarının da ek desteklerini sürece
dâhil etti.
Öte yandan, 1512B kapsamında girişimcilere ek destek
sağlayacak, sektörün önde gelen çağrı ortağı 11 firma da be-
lirlendi. TÜBİTAK’la birlikte girişimcileri destekleyecek olan
firmalar: Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Borusan Holding A.Ş.,
Comodo Yazılım A.Ş., E-Kent Teknoloji Ve Ödeme Sistemleri
San ve Tic A.Ş., General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş., Intel
Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi, Kale Seramik Çanakkale
Kalebodur Ser. San. A.Ş, Kordsa Global Endüstriyel İplik ve
Kordbezi San. ve Tic. A.Ş., TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası
A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve Türk Telekomünikasyon
A.Ş.
2. aşama sürecinde destek almaya hak kazanan 124 giri-
şimciden başvuru yapan 37’si bu ek destekten faydalanacak.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...44
Powered by FlippingBook