TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 19

19
Programlar Kapsamında Verilecek Ödüller
H2020 üyesi ülkeler arasında ilk defa uygulanacak “Başa-
rı Ödülü” kapsamında, proje yürütücüsü, ekibi ve kurumu
ödüllendirilecek. Örnek olarak, yürütücünün projedeki payı
220.000 Avro ise 15.400 Avro, 1.500.000 Avro ise 57.000 Avro
tutarında ödül ödemesi yapılacak. Koordinatörler için ise
ödül, bu tutarların 2 katına kadar çıkabilecek.
Projeleri eşik üstünde kalan ancak fonlanamayan proje or-
taklarına 3.500 Avro, proje koordinatörlerine 7.000 Avro
“Eşik Üstü Ödülü”; Türkiye’den bilim insanlarının, COST ak-
siyonlarının kurucu üyesi olmalarını sağlamak amacıyla da
teşvik ödülleri verilecek.
a Katılım İçin Büyük Destek
Yoğun ilgi gören Destek ve Ödül Programı’nın daha da zen-
ginleştirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından yürütülen çalış-
malar önümüzdeki dönemde de aynı hızla devam edecek.
Detaylı bilgi için
web sayfasını zi-
yaret edebilirsiniz.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...44
Powered by FlippingBook