TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 20

20
Bülten
TÜRKSAT 6A: Türkiye’nin İl
TÜRKSAT 6A’nın yapımı ile Türkiye, kendi haberleşme uydusunu yapabilen az sayıdaki
ülkeler arasına katılarak, kritik teknolojileri üretebilme yeteneğine güç katacak.
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığına
(ARDEB) bağlı Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KA-
MAG) tarafından, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo
TV ve İşletme A.Ş.’nin kullanımı amacıyla, 2013 yılında
“Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi
Projesi”nin çağrısı açıldı. Çağrı sürecindeki değerlen-
dirmeler sonucunda Türkiye’nin ilk yerli haberleşme
uydusu TÜRKSAT 6A’nın TÜBİTAK UZAY önderliğinde,
TUSAŞ, ASELSAN, CTECH, yerli sanayi kuruluşlarımız
ve üniversitelerimizin desteğiyle tasarlanması, üretil-
mesi ve yörüngede devreye alınması kararlaştırıldı.
TÜRKSAT 6A Uydusu, Türkiye’nin daha önceki ha-
berleşme uydularından farklı olarak milli imkânlar
ile geliştirilen ilk haberleşme uydusu olma özelliğini
taşıyacak. Yakıt dâhil, yaklaşık 4 ton ağırlığında olacak olan
uydu, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngeye yer-
leştirilecek.
TÜRKSAT 6A Uydusu, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Kuzey
Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümünü
kapsayacak. Proje kapsamında, uydu üzerinde kullanılacak
birçok alt sisteme uzay ve uydu tarihçesi kazandırılacak ve
söz konusu alt sistemler, milli haberleşme uydularının alt ya-
pısını oluşturacak. TÜRKSAT 6A, 16 aktif, 4 yedek Ku-bant ve
2 aktif, 1 yedek X-bant aktarıcıya sahip olacak.
Yerli mühendislik ve özgün tasarım içeren uydunun
2019'da uzaya fırlatılması hedefleniyor. TÜRKSAT 6A’nın he-
deflenen hizmet ömrü 15 yıl.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...44
Powered by FlippingBook