TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 16

16
Bülten
TÜBİTAK’tan Yeni Nesil Genom
Dizileme Sempozyumu
TÜBİTAK İleri Genom ve Biyoenformatik Araştırma
Merkezi (İGBAM), akraba evliliğine dayanan hasta-
lıkların çözümlenmesi için homozigotluk haritalama-
sı amacı ile HomSI isimli bir yazılım geliştirdi.
TÜBİTAK Yeni Nesil Genom Dizileme Sempozyumu, İstan-
bul Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirildi. Sempozyuma,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut
Kavranoğlu, TÜBİTAK Bilgem Merkez Başkanı Prof. Dr. A. Arif
Ergin, UEKAE Müdürü Doç. Dr. Fatih Üstüner ve uzmanlar ka-
tıldılar.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...44
Powered by FlippingBook