TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 7

7
Çığır açan fikirlerin oluşumunda uluslararası çok yönlü et-
kileşimlerin katkısını vurgulayan Prof. Altunbaşak, Türkiye ile
İngiltere arasında kalıcı ve sürdürülebilir işbirliği oluşturma-
ya yönelik girişimlerin büyük öneme sahip olduğunu ifade
etti. Bu kapsamda, TÜBİTAK ve İngiltere’deki eşdeğer ku-
ruluşlar arasında başlatılan Kâtip Çelebi Newton Fonu’nun
önemli bir başlangıç olduğuna ve bu kapsamda İngiltere
ile başlatılan organik işbirliğinin Horizon 2020 altında yeni
işbirliklerine dönüştürebileceğine dikkati çekti. Prof. Altun-
başak, Kâtip Çelebi Newton Fonu ile TÜBİTAK arasında başla-
tılan programlara yoğun ilgi gösterildiğini vurguladı.
Birleşik Krallık Başbakanlığı Türkiye Özel Ticaret Temsilcisi
Lord Janvrin konuşmasında araştırma ve inovasyona daya-
lı çözümler üreten projelere verilecek bu fonun çok değerli
bazı projeler için önemli bir fırsat oluşturacağını belirtti. İki
ülke arasındaki işbirliğini de güçlendirmesinin hedeflendiği-
ni ifade eden Lord Janvrin, araştırma ve inovasyon odağında
yapılandırılacak işbirlikleri sayesinde, iki ülke arasında güçlü,
sürdürülebilir ve sistemli ilişkiler kurulmasının da hedeflen-
diğini söyledi.
Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Leigh Turner ise yap-
tığı konuşmada, Kâtip Çelebi Newton Fonu ile iki ülke ara-
sında sürdürülebilir ortaklığa katkı sağlanacağını belirterek,
TÜBİTAK’a fona katılım ve sağladığı katkılar için teşekkürle-
rini iletti. Başkonsolos Turner, ayrıca bu fon ile İngiltere ve
Türkiye’deki önemli firmaların bir araya gelerek ortak çalış-
malar gerçekleştireceğini belirtti.
Açılış etkinliği, daha sonra atılacak adımlarla ilgili gerçek-
leştirilen “Kâtip Çelebi Newton Fonu Ortaklar Toplantısı” ve
“Akıllı Şehirler” temalı çalıştaylarla sona erdi. Etkinlikte ayrı-
ca Birleşik Krallık Hükümeti tarafından Türkiye ile ticaret ve
yatırımı desteklemek amacıyla yürütülen GREAT kampan-
yası kapsamında “Teknoloji Zirvesi” düzenlendi.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...44
Powered by FlippingBook