TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 2

POPÜLER BİLİMDERGİLERİ
Sahibi
TÜBİTAK adına, Başkan
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yahya Coşkun
Yazı İşleri
İnci Simer
Ayşe Keskalan
Yusuf Karaca
Fotoğraf
(KurumsalFotoğrafÇekimi)
Adem Ayaz
Yusuf Karaca
Grafik Tasarım
i.Erkan Bilben
Baskı
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza
No:11 A/41
Yenibosna–Bahçelievler/ İSTANBUL
Tel: 0212 454 30 00
BasımTarihi
Yönetim Yeri
Atatürk Bulvarı No: 221
06100 Kavaklıdere / Ankara
T: 0312 426 13 81
F: 0312 467 29 98
email:
04/ 12 / 2014
e s a t i s . t u b i t a k . g o v . t r
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...44
Powered by FlippingBook