TÜBİTAK Bülten / Sayı 150 - Haziran 2014 - page 41

41
Bilimde Türk Fransız İşbirliği Destekleniyor
TÜBİTAK ile Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi
(CNRS) arasındaki işbirliği anlaşması kapsa-
mında, 2015-2016 yıllarında ortak proje araş-
tırmaları destekleniyor. Ortak proje önermek
isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte
gerçekleştirecekleri CNRS’e bağlı bir Fransız
araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacılar
ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekiyor.
TÜBİTAK’ın Değerlendirme Raporu
KEİ Toplantısı’nda Onaylandı
Türkiye’nin kurucu üyelerinden olduğu Karadeniz Ekono-
mik İşbirliği Örgütü (KEİ) Bilim ve Teknoloji Çalışma Grubu
Toplantısı, İstanbul’da düzenlendi.
Yedi ülke ve çeşitli uluslararası kuruluş temsilcilerinin ka-
tıldığı toplantıda, TÜBİTAK’ın ülkemiz adına dönem başkan-
lığını yürüttüğü 2012-2014 dönemine dair değerlendirme
raporu onaylandı.
TÜBİTAK ile Slovak Bilimler Akademisi
(SAS) Tematik Çağrısı açıldı
TÜBİTAK ile Slovak Bilimler Akademisi (SAS) ikili işbirliği
projeleri için çağrı açıldı. 2540 kodlu programa, 10 Temmuz
2014 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.
İkili işbirliği projelerine yurt dışı seyahat desteğinin yanı
sıra, Türk tarafına TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma des-
teği de veriliyor. Bu kapsamda TÜBİTAK’a proje önermek
isteyenler, 2540 kodlu programın Proje
Öneri Formunu doldurarak bu formda
yer alan iletişim adresine başvurabilirler.
1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında geçerli olan
“TÜBİTAK-CNRS İşbirliği Uygulama Programı”
çerçevesinde, ortak proje önermek isteyen
Türk ortakların, proje önerilerini TÜBİTAK’a,
Fransız ortakların da (CNRS’in formlarını dol-
durarak) önerilerini CNRS’e 1 Eylül 2014 tarihi-
ne kadar teslim etmeleri gerekiyor.
/
icerik-genel-bilgi
Desteklenecek tematik alanlar şunlar: Doğa Bilimleri (Ma-
tematik, Fizik, Yer Bilimleri); Malzeme Bilimleri (Nanomalze-
me, Sağlık Malzemeleri, Elektrik Mühendisliği İçin Malzeme,
Biyosensör İçin Nanomalzeme, Ağır Şartlar İçin Malzeme,
Yapı İçin Malzeme); Yaşam Bilimleri (Biyoilaç, Viroloji, Biyo-
malzeme, Hayvan Sağlığı)
Çağrıya aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
-
lararasi/icerik-basvuruya-acik-programlar
Dönem başkanlığının iki yıl için Azerbaycan’a verildiği
toplantıda, KEİ ile ABD arasında imzalanmış olan niyet beya-
nının somut adımlara dönüştürülebilmesi amacıyla ülkemi-
zin sunduğu işbirliği önerileri de görüşüldü.
Bölgedeki bilim ve teknoloji çalışmalarının daha fazla ko-
ordinasyon sağlanarak sürdürülmesi, ortak projelerin geliş-
tirilmesi çalışmalarının devam ettirilmesi kararlaştırıldı.
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...52
Powered by FlippingBook