TÜBİTAK Bülten / Sayı 150 - Haziran 2014 - page 46

46
Bülten
TÜBİTAK UME COOMET’e Üye Oldu
TÜBİTAK UME, Rusya dahil Doğu Avrupa, Kaf-
kasya ve Türkî Cumhuriyetleri kapsayan bir bölge-
sel metroloji kuruluşu olan COOMET'e asosiye üye
oldu.
Enstitü Müdür Vekili Dr. Mustafa Çetintaş'ın Rus-
ya'da imzaladığı Mutabakat Zaptı ile üye ülkelerin
metroloji enstitüleriyle olan temaslarının ve işbirli-
ğinin önümüzdeki yıllarda daha da etkin bir şekil-
de artması öngörülüyor.
TÜBİTAK UME Uluslararası İstanbul
Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı’na Katıldı
TÜBİTAK UME, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nca ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası
İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı’na (ICSG)
katıldı.
TÜBİTAK UME, Türkiye’nin 2023 stratejik vizyonu doğ-
rultusunda akıllı sayaç sistemine geçerek küresel plat-
formda daha etkin ve güçlü bir konuma sahip olmasına
katkı sağlanması amacıyla düzenlenen kongrenin hazırlık
aşamasında da görev aldı. Mevcut enerji şebeke sistem-
leri, uluslararası alanda daha da yaygınlaşacak olan akıllı
şebeke yönetim sistemlerinin bugünkü durumu ve gele-
ceği konularının işlendiği kongrede, TÜBİTAK UME yöne-
ticileri ve ilgili laboratuvar personeli de yer aldı.
Fuara katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık,
TÜBİTAK UME standını ziyaret etti. TÜBİTAK UME, fuar
kapsamında akıllı şebekeler, yenilenebilir enerji ve bu
alanlarda ölçüm ihtiyaçları için çözüm ortağı arayan pay-
daşlarıyla görüşmelerde bulundu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık fuar açılışında
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52
Powered by FlippingBook